Ritka AKT-mutáció mint terápiás célpont

Az AKT1–E17K mutációk onkogének, sok daganatban előfordulnak, ritkán. A vizsgálatot AZD5363-mal végez ték, ami ATP-kompetitor, panAKT-kináz-gátló. A kérdés az AKT t-gátló hatása az AKT-mutációt hordozó daganatokban. 58...

A lenalidomid javítja az ASCT utáni túlélést

Három randomizált, kontrollált vizsgálat metaanalízise szerint myeloma multiplexes betegeknél a lenalidomid szignifikánsan javította a túlélést autológ transzplantáción átesett betegeknél. A lenalidomiddal kezelteknél a...

Kemoterápia azonos hatásfokkal mCRCP ellen

mCRCP-s betegeknél a randomizált fázis III. vizsgálat eredménye hasonlóságot mutatott a hatást illetően a 20 mg/m2 vagy 25 mg/m2 cabazitaxel, illetve 75 mg/m2 docetaxel között. Mindegyik csoportban a betegek túlélése 24,5, 25,2 és...

A nivolumab hatékony az MSI-tumorok ellen

Egykarú, fázis II. vizsgálat szerint MSI-pozitív (mikroszatellita-instabilitás) metasztatikus vastagbélrákos betegeknél a nivolumab kezelés eredményesnek mutatkozott. A már sokszorosan kezelt betegek 31%-ánál objektív válasz...

ALK-gátlás gyermekkori tumorokban

Az ALK gén fúziója fontos molekuláris hiba gyermekkori ALCL-ben (anaplastic large cell lymphoma) és IMT-ben (infl ammatory myofi broblastic tumor), ezért értékelték az ALK-gátló crizotinib hatását olyan betegeknél, akiknek nincs más...

Antitest-szer konjugátum fázis II.-ben

A céldózisok kialakítása labetuzumab govitecan számára, ami egy antitest-szer konjugátum, célozva a carcinoembryonic antigénnel kapcsolatos sejtadhéziós -molekula 5-öt (CEACAM5). Ebben a kiterjesztett fázis II-be előzőekben már...

A gemcitabin jobb, mint a gemcitabin plusz erlotinib

A gemcitabin standard adjuváns kezelése a reszekálható ductalis pancreasráknak (PC). Az EGFR-gátló erlotinib gemcitabinnal kombinálva hatékonynak mutatkozott, növelte a túlélést a primeren reszekált PC kezelésekor. Összesen 436...

Dabrafenib plusz trametinib melanoma ellen

Metasztatikus melanoma kezelésének – BRAFV600 gátló dabrafenib plusz MEK-gátló trametinib vs. dabrafenib) ötéves tapasztalatairól számolnak be, fázis II. (BRF11320 study part C). 18 beteg maradt a D plusz T 150/2 kezeltek közül...

Endoxifen, tamoxifen metabolit emlőrák ellen

Az endoxifen egy tamoxifenmetabolit, antiösztrogén aktivitással. 38 metasztatikus emlőrákos beteget választottak be, akiknél a tumor előzetes kezelés (fulvestrant, tamoxifen) ellenére progrediált. A kezelést 7 héten keresztül heti...

Az eribulin hatékony liposarcoma kezelésére

Fázis III. vizsgálat hasonlította össze az eribulint dacarbazinnal, már kezelt, előrehaladt liposarcomás (LPS) vagy leiomyosarcomás (LMS) betegeken, és azt tapasztalták, hogy szignifikánsan javult az OS az eribulinnal kezelteknél, az OS...

MKOT 2018. Minden jog fenntartva. Website by Ranlom