Prosztatarák terápia: levél és viszontválasz

Faragó Katalin, a Bayer Hungária Kft. orvosigazgatója és Németh Hajnalka orvostanácsadó közös levélben szólt hozzá a prosztatarák terápiáiról a 2017. decemberi lapszámban megjelent cikk Xofigo nevű gyógyszert érintő...

AKT-gátló emlőrák ellen

Fázis II. vizsgálat szerint az AKT-gátló ipatasertib jobb a placebónál metasztatikus, triple negatív emlőrákos betegeknél. A medián PFS 6,2 hónap volt, szemben a placebóval kezeltek 4,9 hónapjával. Hasmenés volt a leggyakoribb grade...

Pancreasrák és KRAS

A TCGA (The Cancer Genome Atlas) vizsgálta a pancreas ductalis adenocarcinomájának genomikai térképét. Egy integrált genomikai és proteomikai analízis kimutatott számos gént érintő szomatikus mutációt, mint pl. a CDKN2A és a PBMR1. A...

Temozolomid és sugárterápia

Fázis III. vizsgálat 1p/19q-t hordozó, nem kodeléciós anaplasztikus gliomákon nyert adatok szerint az adjuváns temozolomid, vagy együttesen adva sugárterápiával, vagy közvetlenül utána, szignifikáns javulást ért el az OS-ben...

Metasztázisok mechanizmusaihoz

A teljes genom szekvenálásának eredményei, metasztatikus emlőrákos betegeknél további betekintést engednek a metasztatizálás mechanizmusaiba. 170 beteg 299 mintáját vizsgálva azt találták, hogy az egyre fokozódó heterogenitás...

Terápia oligometasztázisnál

Összehasonlító fázis II. vizsgálat adatai szerint javult a PFS az NSCLC betegeknél oligometasztázis (öt vagy kevesebb metasztázis) esetén, akik konszolidációs sztereotaxiás ablációs sugárterápiát (SABR) kaptak indukciós, majd...

LAG3 és LD-1/LD-L1

Prognosztikai biomarker-vizsgálata emlőrákos betegeken statisztikailag szignifi káns kapcsolatot mutatott a lymphocytát aktiváló gén 3 (LAG3) jelenléte, amelyek az intraepithelialis tumorinfiltráló lymphocytákat (iTIL) expresszálják,...

Cabozantinib hatása szelektált betegeken

A fázis III. EXAM össztúlélésre vonatkozó végleges adatai szerint nincs szignifikáns javulás a tirozinkináz-gátlóval, cabozantinibbel kezelt nem szelektált, medullaris pajzsmirigyrákban szenvedő betegeknél az OS-ben a placebóhoz...

Dacomitinib versus gefitinib

Fázis III. vizsgálatban összehasonlították hatásukat tekintve egy második generációs tirozinkináz-gátlót, dacomitinibet, egy első generációssal, gefitinibbel újonnan diagnosztizált NSCLC betegeken, és a dacomitinibbel kezelteknél...

FGFR-gátló cholangiocarcinoma ellen

A cholangiocarcinomának jelenleg nincs standard terápiája, az első vonalban adott gemcitabinalapú kezelés lényegében hatástalan. Az FGFR2 (fi broblast növekedési faktor-receptor) fúziós transzlokációja 13–17%-ban fordul elő az...

Pembrolizumab és nyelőcsőrák

A PD-1 elleni antitestet értékelték, a pembrolizumabot, a KEYNOTE-028-ban. Ez a projekt PD-L1-pozitív előrehaladott szolid tumorokat vizsgált. Itt a nyelőcsőrákkal kapcsolatos eredményeket ismertetik. A nyelőcső daganatainak...

Folyamatos kezelés első generációs TKI-vel

Az Iressa Mutation-Positive Multicentre Treatment Beyond ProgRESsion Study (IMPRESS) összehasonlította a folyamatos gefitinib plusz kemoterápiát a placebo plusz kemoterápiával EGFR-mutáció-pozitív progreszszív NSCLC-ben szenvedő első...

Ritka AKT-mutáció mint terápiás célpont

Az AKT1–E17K mutációk onkogének, sok daganatban előfordulnak, ritkán. A vizsgálatot AZD5363-mal végez ték, ami ATP-kompetitor, panAKT-kináz-gátló. A kérdés az AKT t-gátló hatása az AKT-mutációt hordozó daganatokban. 58...

A lenalidomid javítja az ASCT utáni túlélést

Három randomizált, kontrollált vizsgálat metaanalízise szerint myeloma multiplexes betegeknél a lenalidomid szignifikánsan javította a túlélést autológ transzplantáción átesett betegeknél. A lenalidomiddal kezelteknél a...

Kemoterápia azonos hatásfokkal mCRCP ellen

mCRCP-s betegeknél a randomizált fázis III. vizsgálat eredménye hasonlóságot mutatott a hatást illetően a 20 mg/m2 vagy 25 mg/m2 cabazitaxel, illetve 75 mg/m2 docetaxel között. Mindegyik csoportban a betegek túlélése 24,5, 25,2 és...

A nivolumab hatékony az MSI-tumorok ellen

Egykarú, fázis II. vizsgálat szerint MSI-pozitív (mikroszatellita-instabilitás) metasztatikus vastagbélrákos betegeknél a nivolumab kezelés eredményesnek mutatkozott. A már sokszorosan kezelt betegek 31%-ánál objektív válasz...

ALK-gátlás gyermekkori tumorokban

Az ALK gén fúziója fontos molekuláris hiba gyermekkori ALCL-ben (anaplastic large cell lymphoma) és IMT-ben (infl ammatory myofi broblastic tumor), ezért értékelték az ALK-gátló crizotinib hatását olyan betegeknél, akiknek nincs más...

Antitest-szer konjugátum fázis II.-ben

A céldózisok kialakítása labetuzumab govitecan számára, ami egy antitest-szer konjugátum, célozva a carcinoembryonic antigénnel kapcsolatos sejtadhéziós -molekula 5-öt (CEACAM5). Ebben a kiterjesztett fázis II-be előzőekben már...

A gemcitabin jobb, mint a gemcitabin plusz erlotinib

A gemcitabin standard adjuváns kezelése a reszekálható ductalis pancreasráknak (PC). Az EGFR-gátló erlotinib gemcitabinnal kombinálva hatékonynak mutatkozott, növelte a túlélést a primeren reszekált PC kezelésekor. Összesen 436...

Dabrafenib plusz trametinib melanoma ellen

Metasztatikus melanoma kezelésének – BRAFV600 gátló dabrafenib plusz MEK-gátló trametinib vs. dabrafenib) ötéves tapasztalatairól számolnak be, fázis II. (BRF11320 study part C). 18 beteg maradt a D plusz T 150/2 kezeltek közül...

MKOT 2018. Minden jog fenntartva. Website by Ranlom