Ritka AKT-mutáció mint terápiás célpont

Az AKT1–E17K mutációk onkogének, sok daganatban előfordulnak, ritkán. A vizsgálatot AZD5363-mal végez ték, ami ATP-kompetitor, panAKT-kináz-gátló. A kérdés az AKT t-gátló hatása az AKT-mutációt hordozó daganatokban. 58...

A lenalidomid javítja az ASCT utáni túlélést

Három randomizált, kontrollált vizsgálat metaanalízise szerint myeloma multiplexes betegeknél a lenalidomid szignifikánsan javította a túlélést autológ transzplantáción átesett betegeknél. A lenalidomiddal kezelteknél a...

Kemoterápia azonos hatásfokkal mCRCP ellen

mCRCP-s betegeknél a randomizált fázis III. vizsgálat eredménye hasonlóságot mutatott a hatást illetően a 20 mg/m2 vagy 25 mg/m2 cabazitaxel, illetve 75 mg/m2 docetaxel között. Mindegyik csoportban a betegek túlélése 24,5, 25,2 és...

A nivolumab hatékony az MSI-tumorok ellen

Egykarú, fázis II. vizsgálat szerint MSI-pozitív (mikroszatellita-instabilitás) metasztatikus vastagbélrákos betegeknél a nivolumab kezelés eredményesnek mutatkozott. A már sokszorosan kezelt betegek 31%-ánál objektív válasz...

ALK-gátlás gyermekkori tumorokban

Az ALK gén fúziója fontos molekuláris hiba gyermekkori ALCL-ben (anaplastic large cell lymphoma) és IMT-ben (infl ammatory myofi broblastic tumor), ezért értékelték az ALK-gátló crizotinib hatását olyan betegeknél, akiknek nincs más...

Antitest-szer konjugátum fázis II.-ben

A céldózisok kialakítása labetuzumab govitecan számára, ami egy antitest-szer konjugátum, célozva a carcinoembryonic antigénnel kapcsolatos sejtadhéziós -molekula 5-öt (CEACAM5). Ebben a kiterjesztett fázis II-be előzőekben már...

A gemcitabin jobb, mint a gemcitabin plusz erlotinib

A gemcitabin standard adjuváns kezelése a reszekálható ductalis pancreasráknak (PC). Az EGFR-gátló erlotinib gemcitabinnal kombinálva hatékonynak mutatkozott, növelte a túlélést a primeren reszekált PC kezelésekor. Összesen 436...

Dabrafenib plusz trametinib melanoma ellen

Metasztatikus melanoma kezelésének – BRAFV600 gátló dabrafenib plusz MEK-gátló trametinib vs. dabrafenib) ötéves tapasztalatairól számolnak be, fázis II. (BRF11320 study part C). 18 beteg maradt a D plusz T 150/2 kezeltek közül...

Endoxifen, tamoxifen metabolit emlőrák ellen

Az endoxifen egy tamoxifenmetabolit, antiösztrogén aktivitással. 38 metasztatikus emlőrákos beteget választottak be, akiknél a tumor előzetes kezelés (fulvestrant, tamoxifen) ellenére progrediált. A kezelést 7 héten keresztül heti...

Az eribulin hatékony liposarcoma kezelésére

Fázis III. vizsgálat hasonlította össze az eribulint dacarbazinnal, már kezelt, előrehaladt liposarcomás (LPS) vagy leiomyosarcomás (LMS) betegeken, és azt tapasztalták, hogy szignifikánsan javult az OS az eribulinnal kezelteknél, az OS...

ESMO európai kezelési irányelvek 5 ráktípusban

A Klinikai Onkológia folyóirat immáron 5 különszámban jelentette meg az Európai Klinikai Onkológiai Társaság (ESMO) széles körű nemzetközi konszenzussal elfogadott terápiás irányelveit.

Ritka mutációk, jobb prognózis

A molekuláris diagnosztika ma már szerves részévé vált a metasztatikus vastagbélrák (CRC) vizsgálatának. Az egyre finomodó módszerek (pl. NGS) olyan mutációkat is ki tudnak mutatni, melyek klinikai jelentősége nem tisztázott....

CD27, új T-sejt-aktiváló agonista

A CD27 koaktivátor a T-sejteken, intracellulári s jeleket gyárt a legkülönbözőbb sejtfunkciók aktiválására (pl. túlélés, proliferáció, effektorfunkciók), amikor kötődik ligandjához, a CD70-hez. A varlilumab egy új, osztályában...

Konjugátummal triple negatív emlőrák ellen

Trop-2 majdnem minden triple-negatív emlőrákban (TNBC) expresszálódik, feltételezetten potenciális célpont antitest-szer konjugátum számára. Ilyen kon jugátum a sacituzumab govitecan, melynek célpontja a Trop-2, hogy szelektíven...

Ez is egy molekuláris teszt

A génexpressziós profilt egyre szélesebb körben alkalmazzák a konvencionális paraméterek mellett az adjuváns kemoterápia kezelési stratégiájához. A holland irányelvek szerint a validált génexpressziós profilt alkalmazni lehet ER+...

Klinikai Onkológia különszám: veserák ESMO guideline

Az MKOT lefordíttatta, széles körben, országosan nyomtatásban is közzétette az ESMO klinikai gyakorlati útmutatóját a vesesejtes rák elfogadott diagnosztikai, kezelési és utánkövetési irányelveiről. A kiadvány immár online is...

Minősített weboldalként ismerték el portálunkat

Hiteles Egészségügyi Weboldal minősítést kaptak a Magyar Klinikai Onkológiai Társaság weboldalai, valamint az orvostársaság partnerségével működő Rákgyógyítás.hu nonprofit betegtájékoztató oldal is.

A lokális jobb, mint a szisztémás

A kemoterápia és immunterápia leghatékonyabb kombinációjának kiválasztása elég nagy kihívást jelenthet elsősorban azért, mert vannak immunszuppresszor hatású szerek. Kimutatták, hogy szisztémásan adott carmustin súlyos és...

A tumorsejt megeszi a mátrixot

Pancreasrák egérmodelljén azt találták, hogy a malignus sejtek, ellentétben a megfelelő nem malignusakkal, képesek bekebelezni az extracelluláris fehérjéket makropinocitózissal, aztán metabolizálják ezeket a fehérjéket a sejt...

Thrombocyták az immunterápiában

Nagy problémát jelentenek a klinikai gyakorlatban a műtét után visszamaradt mikroszkopikus tumorsejtek és/vagy ezek bekerülése a keringésbe. Feltételezték, hogy a thrombocyták, a műtét után, képesek immunterápiás szereket vinni a...

MKOT 2018. Minden jog fenntartva. Website by Ranlom