ESMO klinikai gyakorlati útmutató: vesesejtes rák

M A G Y A RMAGYAR K L I N I LINI K A IAI O N K O KO L Ó G ÓG I A I T Á R S IAI TÁRS A S Á G KÜLÖNSZÁM ESMO klinikai gyakorlati útmutató a vesesejtes rák diagnózisához, kezeléséhez, utánkövetéséhez 4. évfolyam 3. különszám |...

Klinikai Onkológia online: 2017/2. szám

MAGYAR K LINI K AI O N KO L ÓG IAI TÁRS A S Á G Gyógyszeres kezelés • Geriátriai onkológia • Eml≈ërák • Sugárkezelés és immunterápia Immunellen≈ërz≈ëpont-gátlók colorectalis carcinomában? Daganatos ≈ëssejtek...

Klinikai Onkológia online: 2016/4. szám

MAGYAR MAGYAR K K LINI LINI K K AI AI O O N KO KO L L ÓG ÓG IAI TÁRS IAI TÁRS A A S Á G Gyógyszeres kezelés • Immunterápia • Myeloma multiplex • Tartós centrális vénabiztosítás Lágyrészszarkómák A DNS-hibajavítás hibái Az...