A főszerkesztők előszava

Napjaink tudományos életének egyik legdinamikusabban fejlődő területe az onkológia. A daganatellenes kezelés az elmúlt évtizedekben hatalmas fejlődésen ment keresztül.

Prof. Dr. Kopper LászlóKezdetben ennek legfontosabb eszköze a sebészi ellátás volt, a későbbiekben egyre nagyobb szerephez jutott a sugárterápia, majd a gyógyszeres kezelés is. Az ezredfordulóra a gyógyszeres kezelés már meghatározó szakterületté vált, a daganatos betegségek gyógyításának középpontjába került. Ennek felismerése vezetett 1998-ban a Magyar Klinikai Onkológiai Társaság (MKOT) meg alapításához. A Társaság célul tűzte ki a gyógyszeres daganatellenes kezeléssel foglalkozó szakemberek együttműködésének támogatását, szakmai fejlődésének előmozdítását. Az elmúlt 16 esztendőben hét, nemzetközi rész vétellel szervezett országos kongresszus, évente meg rendezésre kerülő nemzetközi kongresszusok eseményeit összefoglaló találkozó és számos magas színvonalú tudományos rendezvény fémjelezte tevékenységét. Társaságunk támogatásával számos szakkönyv látott napvilágot, melyek a klinikai onkológus képzés és -továbbképzés lehetőségeit hivatottak szélesíteni. A rendszeresen meghirdetett tudományos ösztöndíjak számos hazai kutató számára nyújtanak segítséget munkájukhoz.

Az elmúlt években a gyógyszeres daganatellenes kezelésben paradigmaváltásnak lehetünk tanúi, melynek hatására a daganatos betegség átkerült a halálos, gyógyíthatatlan betegségek közül a gyógyítható, vagy legalább jó életminőség mellett hosszú ideig kezelhető és élettartamnyereséget adó betegségek közé. A gyógyszeres kezelés fejlődése olyan mértékben felgyorsult, hogy egyre nehezebbé válik annak naprakész követése. Ezért vált elengedhetetlenül szükségessé a Klinikai Onkológia című tudományos folyóirat útra indítása. Az MKOT e régóta dédelgetett tervének sikeres megvalósulását a Társaság megerősödése, az egyre több felkészült hazai szakember szerepvállalása teszi lehetővé.

Prof. Dr. Bodoky GyörgyA most induló folyóirat, a Klinikai Onkológia közép pontjában a tradicionális mellett az egyre inkább molekuláris alapokra helyezett gyógyszeres kezelés áll. Napjainkban az egyénre szabott kezelés a legfontosabb törekvés, melynek során igyekszünk növelni a terápia hatékonyságát úgy, hogy közben minimalizáljuk a mellékhatásokat. Ez a célkitűzés az alkalmazott gyógyszerek hatásmechanizmusának pontosabb megértésével és a beteg, illetve a daganat genetikai sajátosságainak pontosabb megismerésével valósulhat meg. De természetesen egy multidiszciplináris szak terület legkorszerűbb műveléséhez szükséges a társszakmák újdonságainak ismerete is. E felismerésre válaszul jelenik meg a folyóiratban a diagnosztikai kérdések és más terápiás eljárások speciális problémáinak bemutatása is.

Az új folyóiratban felkért, az érintett területben különösen jártas hazai és külföldi szakemberek tollából jelennek meg közlemények. A hatalmas és szinte naponta változó ismeretanyag bemutatására a Klinikai Onkológia azt az utat választja, hogy összefoglaló tanulmányokban és nem eredeti közleményekben segíti elő az adott kérdés iránt érdeklődők minél magasabb szintű tájékoztatását.
Az elérendő célt a tartalom mellett a megfelelő forma hivatott minél megközelíthetőbbé tenni. Az írásos megjelenés mellett a folyóirat elektronikusan is elérhető lesz az MKOT honlapján. A folyóirat az MKOT számára ingyenesen lesz hozzáférhető, de minden érdeklődő számára biztosítjuk az előfizetést.

Prof. Dr. Bodoky György
Prof. Dr. Kopper László

Fejléc


Kapcsolódó cikkek