Temozolomid és PARP-gátlás

Az SCLC-ben szenvedő betegek standard kezelése hosszú évek óta változatlan. Egy mostani fázis II vizsgálat szerint a temozolomid a PARP-gátló veliparibbal, valamint a tumorsejt membránján található schlafen család tagjával (SLFN11)...

Nátrium-tioszulfát ciszplatin ellen

A ciszplatin hatásos a gyermekhepatoblastoma kezelésére, azonban súlyos és permanens ototoxicitással járhat. Gyerekeknél még az enyhe halláscsökkenés is drámaian ronthatja az életminőséget. Most egy fázis III, randomizált...

Az IDH hatékony AML-ben

Szomatikus mutációk az IDH aktív helyén megváltoztatják az enzim aktivitását, ez vezet a 2-h-roxiglutarát felszaporodásához, ez pedig a tumorban epigenetikai változásokat okoz. Az IDH1 mutációit a betegek 6-10%ában tudták kimutatni,...

Talazoparib – újabb PARP-gátló

A talazoparib hatékonyan gátolja a PARP katalitikus aktivitását, és sokszorosan nagyobb affinitással ejti csapdába a DNS–PARP-komplexet, mint az eddigi PARP-gátlók. A túlélési adatok és a betegek véleménye szerint a talazoparib...

Tüdőrák-konferencia, 2018

A World Conference on Lung Cancer konferenciát Torontóban rendezték meg. Az öt legjobbnak ítélt absztraktot külön kiemelték. 1. A PACIFIC vizsgálatban a durvalumab hatékonyságát és biztonságát tesztelték lokálisan előrehaladott,...

PD-1-mRNS mint a terápia előrejelzője

Az immunológiai ellenőrző pontok gátlására adott válasz aránya jelentősen változott az egyes tumorok között. A jelenség oka nem ismert. Újabban TCGA, valamint 34 tumortípus, több mint 10 000 minta vizsgálatával próbáltak...

Erlotinib neoadjuvánsként

A tirozinkinázt gátló erlotinibről kimutatták, hogy előnyösen befolyásolja az előrehaladott NSCLC-ben szenvedő betegek sorsát, viszont neoadjuváns hatása még kevéssé megalapozott. Egy egykarú fázis II vizsgálatban IIIA-N2...

Immunogenomika és a mismatch repair

124 metasztatikus, kasztrációrezisztens prosztatarák biopsziás mintáinak analízise szolgáltatott adatot a genomikai instabilitás relevanciájára az immunológia területén. Összesen 10 betegnél találtak mismatch hibát, amelyek egyben...

A PARP-gátlók szinergizmusa abirateronnal

Előzetesen kimutatták, hogy a PARP-gátlók előnyösen befolyásolják a mutáns BRCA1-et hordozó prosztatarákos betegek állapotát. Kimutatták, hogy az olaparib kombinálása abirateronnal klinikai előnyt jelentett a homológ rekombináció...

A ribociclib hatékony HR+, HER2- emlőrák ellen

A MONALEESA-3 kimutatta, hogy a ribociclib hatásos a HR+, HER2- emlőrák kezelésére. A posztmenopauzás betegek relapsusban voltak legalább 12 hónapos endokrin kezelés befejezése után, majd a betegeket randomizálták...

A gyomorrák altípusai

Génexpressziós analízis során, ezek az adatok gyomorrákos betegek mintáiból származtak, szekvenálással. Két altípust találtak: az egyik mesenchymalis fenotípussal rendelkezik, amelyet a genomialis integritás magas szintje, kevés...

Neoadjuváns terápia pancreas adenocarcinomában

Pancreas-adenocarcinomában érintett betegek egy részénél a diagnózis az, hogy borderline, reszekálható a tumor, az életkilátásaik rosszak a műtét és az adjuváns kemoterápia után. A fenti diagnózissal betegek nyolc ciklus...

Poziotinib ritka mutációk gátlására

NSCLC-es betegek EGFR-mutációval – itt inzerció a 20. exonban (1-2%) – általában nem reagálnak az engedélyezett anti-EGFR tirozinkináz-gátlókra. Hasonló a HR2 20. axonban előforduló mutációjához. Szerkezeti vizsgálatok során...

Adjuváns kezelés fej-nyaki laphámráknál

A ZROG05.01 fázis III vizsgálatba 310 beteget vontak be, akiket a bőr (fej-nyak régió) nagy rizikójú laphámrákjával operáltak, adjuvánsként vagy kemoradioterápiát kaptak (carboplatinnal), vagy radioterápiát. Két év alatt a betegek...

Bevacizumab és az elhízás

Az angiogenezis elleni szerek közül leggyakrabban az anti-VEGF antitestet, a bevacizumabot használják a klinikumban, azonban emlőrák esetében kevéssé hatékony. Kilencvenkilenc, bevacizumabbal kezelt beteg vizsgálatakor kiderült, hogy...

Immunterápia agyi metasztázisok ellen

Egy multicentrikus, nyitott, randomizált fázis II vizsgálat kimutatta a PD-L1 és a CTLA4, valamint a nivolumab és ipilimumab hatékonyságát melanoma agyi metasztázisaival szemben. A kombinált immunterápiával kezelt 36 beteg közül...

Nivolumab Hodgkin-lymphomában

A Check Mate 205, fázis II vizsgálat megerősítette a nivolumab, anti-PD-L1, hatását Hodgkin-lymphomás betegeknél, akik kezelése autológ haematopoeticus őssejt transzplantációjával (auto-HSCT) nem sikerült, brentuximab vedotinnel...

A pembrolizumab prognosztikai előnyt jelenthet

A betegek prognózisa függ a kemoterápia iránti rezisztenciától, az előrehaladott állapottól, különösen metasztázisok jelenlététől. Az utóbbi időben a prognózis általában, de néhány tumortípus esetében jelentősen javult. Az...

Poziotinib ritka EGFR-mutáció ellen

EGFR-mutációt hordozó NSCLC-betegeknél az inszerció exon 20-ban igen ritka (1-2%), az összes NSCLC-ben általában nem reagál az engedélyezett EGFR-gátlókra (TKIs). Hasonló a helyzet a HER2-mutációknál, ami körülbelül további 2%-ot...