Lorlatinib, az új tirozinkináz-gátló

A tirozinkináz-gátlókkal (TKI) végzett terápiás vizsgálatok során gyakori a szerzett rezisztencia ALK- vagy ROS1 átrendeződést hordozó a NSCLC-betegeknél. A lorlatinib egy új TKI-gátló, mind az ALK-t, mind a ROS1-et hordozóknál a...

A fertőzések a daganatok szövetségesei

Egy megfigyeléses vizsgálatban a fertőzéses eseményeket (ALL, CLL, non-Hodgkin-lymphoma) monitorozták 133 betegnél, akiket anti-CD19 CAR T-sejtekkel kezeltek (fázis I/lI). Az infúzió után, 28 napon belül, a betegek 23%-ánál lépett...

Kombinációk vetélkedése

Azok között a kezelések között, amelyekben első vonalban a metasztatikus vastagbélrákban szenvedő beteg részesül, általában az mFOLFOX6-ot (5-fluorouracil, leukovorin, oxaliplatin) és CapeOX-et (capecitabin, oxaliplatin) alkalmazzák....

MRD-FCM és szekvenálás

Az MRD-t (measurable residual disease) értékelték high through put szekvenálással, az IGH és TRG géneket fl ow citométerrel, majd indukciós kemoterápia következett 619 gyereken, akiknél újonnan diagnosztizáltak B-sejtes ALLt. Az MRD...

PARP és AR

Célul tűzték ki annak meghatározását, hogy a PARP (poli-ADP-ribózpolimeráz) és az androgénreceptor együttesen jobb-e, mint az androgénreceptor gátlása egyedül metasztatikus, kasztrációrezisztens prosztatarákos betegeknél, és hogy...

PIK3CA-mutáció emlőrákban

A PIK3CA (foszfatidilinozitol-4,5-biszfoszfát-3-kináz katalitikus alfa-alegysége) mutációi gyakran megfigyelhetők emlőrákban. Prognosztikai szerepét betegadatok felhasználásával vizsgálták. A PIK3CA státusza és a klinikopatológiai...

Bevacizumab és gyerekkori glioma

A bevacizumabot (bev) több mint 60 országban engedélyezték kiújuló glioblastomában. A vizsgálat célja annak tisztázása, hogy mi történik, ha bev-et radioterápiához plusz temozolomidhoz (RT + TMZ) adják gyerekeknek újonnan...

Mikro-RNS-193b AML-ben

A mikro-RNS-ek szabályozási zavarai szerepet játszanak az akut myeloid leukaemia patogenezisében és agresszivitásában. Ennek a vizsgálatnak az volt a célja, hogy értékeljék a haematopoeticus őssejtek önmegújítását szabályzó miRNS...

Prognosztikai a lokalizáció?

A primer tumor lokalizációját és prognosztikai értékét vizsgálták a teljes túlélést illetően – ami metasztatikus vastagbélrák esetében jól kidolgozott – 1869 betegnél, nem metasztatikus vastagbélráknál, stage III-ban kaptak...

Daratumumab a segélycsapat

A bortezomib plusz melphalan és prednizon széles körben alkalmazott standard kezelése az újonnan diagnosztizált myelomának, ha a beteg alkalmatlan autológ őssejttranszplantációra, ezeknél a betegeknél a PFS 18-24 hónap. Újabban fázis...

PT2385 és az angiogenezis

Több klinikai vizsgálat bizonyítja, hogy a veserákok egyik jellegzetessége a szabályozását vesztett angiogenezis, amely magyarázza a daganatsejtek proliferációs képességét hipoxiás körülmények között is, egyben az VEGF-fel...

Prosztatarák terápia: levél és viszontválasz

Faragó Katalin, a Bayer Hungária Kft. orvosigazgatója és Németh Hajnalka orvostanácsadó közös levélben szólt hozzá a prosztatarák terápiáiról a 2017. decemberi lapszámban megjelent cikk Xofigo nevű gyógyszert érintő...

AKT-gátló emlőrák ellen

Fázis II. vizsgálat szerint az AKT-gátló ipatasertib jobb a placebónál metasztatikus, triple negatív emlőrákos betegeknél. A medián PFS 6,2 hónap volt, szemben a placebóval kezeltek 4,9 hónapjával. Hasmenés volt a leggyakoribb grade...

Pancreasrák és KRAS

A TCGA (The Cancer Genome Atlas) vizsgálta a pancreas ductalis adenocarcinomájának genomikai térképét. Egy integrált genomikai és proteomikai analízis kimutatott számos gént érintő szomatikus mutációt, mint pl. a CDKN2A és a PBMR1. A...

Temozolomid és sugárterápia

Fázis III. vizsgálat 1p/19q-t hordozó, nem kodeléciós anaplasztikus gliomákon nyert adatok szerint az adjuváns temozolomid, vagy együttesen adva sugárterápiával, vagy közvetlenül utána, szignifikáns javulást ért el az OS-ben...

Metasztázisok mechanizmusaihoz

A teljes genom szekvenálásának eredményei, metasztatikus emlőrákos betegeknél további betekintést engednek a metasztatizálás mechanizmusaiba. 170 beteg 299 mintáját vizsgálva azt találták, hogy az egyre fokozódó heterogenitás...

Terápia oligometasztázisnál

Összehasonlító fázis II. vizsgálat adatai szerint javult a PFS az NSCLC betegeknél oligometasztázis (öt vagy kevesebb metasztázis) esetén, akik konszolidációs sztereotaxiás ablációs sugárterápiát (SABR) kaptak indukciós, majd...

LAG3 és LD-1/LD-L1

Prognosztikai biomarker-vizsgálata emlőrákos betegeken statisztikailag szignifi káns kapcsolatot mutatott a lymphocytát aktiváló gén 3 (LAG3) jelenléte, amelyek az intraepithelialis tumorinfiltráló lymphocytákat (iTIL) expresszálják,...

Cabozantinib hatása szelektált betegeken

A fázis III. EXAM össztúlélésre vonatkozó végleges adatai szerint nincs szignifikáns javulás a tirozinkináz-gátlóval, cabozantinibbel kezelt nem szelektált, medullaris pajzsmirigyrákban szenvedő betegeknél az OS-ben a placebóhoz...