Lorlatinib, az új tirozinkináz-gátló

A tirozinkináz-gátlókkal (TKI) végzett terápiás vizsgálatok során gyakori a szerzett rezisztencia ALK- vagy ROS1 átrendeződést hordozó a NSCLC-betegeknél. A lorlatinib egy új TKI-gátló, mind az ALK-t, mind a ROS1-et hordozóknál a...

A fertőzések a daganatok szövetségesei

Egy megfigyeléses vizsgálatban a fertőzéses eseményeket (ALL, CLL, non-Hodgkin-lymphoma) monitorozták 133 betegnél, akiket anti-CD19 CAR T-sejtekkel kezeltek (fázis I/lI). Az infúzió után, 28 napon belül, a betegek 23%-ánál lépett...

Kombinációk vetélkedése

Azok között a kezelések között, amelyekben első vonalban a metasztatikus vastagbélrákban szenvedő beteg részesül, általában az mFOLFOX6-ot (5-fluorouracil, leukovorin, oxaliplatin) és CapeOX-et (capecitabin, oxaliplatin) alkalmazzák....

MRD-FCM és szekvenálás

Az MRD-t (measurable residual disease) értékelték high through put szekvenálással, az IGH és TRG géneket fl ow citométerrel, majd indukciós kemoterápia következett 619 gyereken, akiknél újonnan diagnosztizáltak B-sejtes ALLt. Az MRD...

PARP és AR

Célul tűzték ki annak meghatározását, hogy a PARP (poli-ADP-ribózpolimeráz) és az androgénreceptor együttesen jobb-e, mint az androgénreceptor gátlása egyedül metasztatikus, kasztrációrezisztens prosztatarákos betegeknél, és hogy...

PIK3CA-mutáció emlőrákban

A PIK3CA (foszfatidilinozitol-4,5-biszfoszfát-3-kináz katalitikus alfa-alegysége) mutációi gyakran megfigyelhetők emlőrákban. Prognosztikai szerepét betegadatok felhasználásával vizsgálták. A PIK3CA státusza és a klinikopatológiai...

Bevacizumab és gyerekkori glioma

A bevacizumabot (bev) több mint 60 országban engedélyezték kiújuló glioblastomában. A vizsgálat célja annak tisztázása, hogy mi történik, ha bev-et radioterápiához plusz temozolomidhoz (RT + TMZ) adják gyerekeknek újonnan...

Mikro-RNS-193b AML-ben

A mikro-RNS-ek szabályozási zavarai szerepet játszanak az akut myeloid leukaemia patogenezisében és agresszivitásában. Ennek a vizsgálatnak az volt a célja, hogy értékeljék a haematopoeticus őssejtek önmegújítását szabályzó miRNS...

Prognosztikai a lokalizáció?

A primer tumor lokalizációját és prognosztikai értékét vizsgálták a teljes túlélést illetően – ami metasztatikus vastagbélrák esetében jól kidolgozott – 1869 betegnél, nem metasztatikus vastagbélráknál, stage III-ban kaptak...

Daratumumab a segélycsapat

A bortezomib plusz melphalan és prednizon széles körben alkalmazott standard kezelése az újonnan diagnosztizált myelomának, ha a beteg alkalmatlan autológ őssejttranszplantációra, ezeknél a betegeknél a PFS 18-24 hónap. Újabban fázis...