E2108 vizsgálat (ASCO 2020)

Az ECOG-ACRIN csoport fázis III, E2108 számú vizsgálata 390 de novo IV. stádiumú emlőrákban szenvedő (medián életkor 55 év) beteget vizsgált. A betegek 51%-a hormonreceptor-pozitív HER2-negatív, 29%-a HER2-pozitív, 10%-a pedig tripla negatív beteg volt. A betegek 31%-ában csak csontmetasztázis, 26%-ában zsigeri metasztázis és 27%-ában mindkettő volt. A randomizált populációban a csont+zsigeri metasztázis aránya 41%-ra emelkedett. A betegeket a beteg és a betegség jellemzőinek megfelelően optimalizált szisztémás kemoterápiával kezelték. Azt a 256 beteget, akinek négy-nyolc hónapos terápia után nem volt progressziója, randomizálták a szisztémás terápia folytatására (n=131) vagy a korai helyi terápiára (n=125). A helyi terápiás ágban a 125 beteg közül 109-et műtöttek, 87-en R0 reszekció történt és nem igényeltek további kezelést, 74-et pedig sugárkezeléssel is kiegészítettek. A betegeket öt éven keresztül követték, az elsődleges végpont a teljes túlélés volt. Az átlagos 53 hónapos követés során 121 beteg halt meg. A teljes túlélés mediánja 54 hónap volt, a karok között nem tapasztaltak különbségeket (HR=1,09; P=0,63).

A daganataltípus szerinti teljes túlélés szintén nem mutatott szignifikáns különbséget a HER2-pozitív alcsoportban szereplő 79 beteg (HR=1,05) és a hormonreceptor-pozitív HER2-negatív alcsoport 137 betege esetében (HR=0,94). A tripla negatív 20 beteg esetében azonban a túlélés rosszabb volt a korai helyi kezelés hozzáadásával (HR=3,50), de ez nem volt statisztikailag szignifikáns, tekintettel az ebben az alcsoportban lévő betegek kis számára. A lokoregionális kezelés azonban megakadályozta a jobb lokoregionális kontrollt a műtéti karon. A lokoregionális betegség progressziója 25,6%-ban fordult elő egyedül szisztémás terápiával kezelt betegeknél, szemben a lokoregionális kezelést kapó betegek 10,2%-ával (HR=0,37, P=0,003). Ennek ellenére az egészséggel összefüggő életminőség (trial output index) a randomizációt követő 18. hónapban szignifikánsan rosszabb volt a műtéti karon, mint a szisztémás terápiás karon.


Kapcsolódó cikkek