Előszó a klinikai onkológia 2015. decemberi lapszámához

Bodoky György, Kopper László főszerkesztők

Bár két év nem egy emberöltő, de egy újonnan indult szellemi terméket, annak kitűzött céljainak megvalósítását talán értékelni lehet ennyi idő után is.

A Klinikai Onkológia című újság, melynek második évfolyamát zárjuk, véleményünk szerint betartotta ígéretét, mert megbízható forrásul szolgál a hazai onkológusok és a terület iránt érdeklődők számára. A magas minőséget a szerkesztőséghez érkezett számtalan pozitív visszajelzés is igazolja. Mindez persze nem jelenti azt, hogy nem emelhetnénk a lécen, a magunknak kitűzött elvárásokon. Ezért igyekszünk nemzetközi kitekintéssel is bővíteni a tartalmat, ahogy tettük a közelmúltban zajlott 18. ECCO/40. ESMO esetében, melynek kiemelkedő témáiról a Klinikai Onkológia is részletesen beszámolt.

Az elmúlt hónapok legfrissebb eredményei alapján érthető, hogy napjainkban, a középpontban a daganatellenes immunológiai védekezés kérdései állnak. A különböző megközelítések legalább két kérdésre bonthatóak: az egyik a T-sejtek aktivitásának minél hatékonyabb bevetése a gyógyításba, mely irány ennek az immunológiai ellenőrzőpontnak a minél jobb megismerésére irányul; a másik a különböző terápiás kombinációk klinikai alkalmazása. Utóbbiak nemcsak a gyógyszeres lehetőségeket jelentik (ezen belül például az együttes vagy szekvenciális adagolás értékelését), hanem az immunterápia és a sugárterápia kombinálását is. A túlélési előnyök mellett a megoldandó fontos feladatok közé tartozik a toxicitás jelentős csökkentése is. Ugyancsak várható volt a „folyékony biopszia” előtérbe kerülése, mely a keringő daganatsejtek és a keringésből kimutatható nukleinsavak diagnosztikus alkalmazásának előnyeivel és problémáival foglalkozik. Ez az eljárás optimális lehetőséget biztosítana a terápiás stratégia, az egyéni kezelési terv kialakításában és a terápia eredményességének nyomon követésében. A kongresszuson kihangsúlyozták a különböző módszerek és értékelések megfelelő validálásának és standardizálásának fontosságát. Ezen kiragadott példák csak töredékei annak a komplex problémacsomagnak, melyet újságunknak szintén napirendre kell tűznie a jövőben is. Mindehhez a szakavatott szerzők mellett nagy szükségünk volt és van hirdetőink és támogatóink segítségére is.


Kapcsolódó cikkek