Előszó a Klinikai Onkológia 2017. decemberi lapszámához

Bodoky György, Kopper László főszerkesztők

Az ASCO, az FDA és a Friends of Cancer Research közreműködésével jelent meg „Broadening the eligibility criterias to make clinical trials more representative” témában néhány szerkesztői vélemény. A megfelelő beválasztási kritériumok elsőrendű célja, hogy védje a betegek biztonságát és meghatározza a vizsgálandó populációt, de túlzott szűkítésük lelassítja a vizsgálatok megismerését, kockáztatja az eredmények általánossá tételét és korlátozza a beavatkozások előnyeinek/hátrányainak megismerését és megértését. A fenti szervezetek megvizsgálták a speciális megfelelési kritériumokat (pl. agyi áttétek, minimális életkor, HIV-fertőzés, szervi funkciózavar, előzetes vagy jelenlegi daganatok kezelése), hogy meghatározzák a betegpopulációk nagyságának, illetve a vizsgálatok kiszélesítésének kritériumait és a módosítások lehetőségeit.

Összesen öt munkacsoportot alakítottak ki, ezekből hármat röviden bemutatunk – jelenleg a HIV-fertőzéssel és a gyermekkori tumorokkal kapcsolatosak nem kerülnek bemutatásra. Az egyik munkacsoport újraértékelte azokat a klinikai vizsgálati kérelmeket, amelyeket az FDA-nek nyújtottak be engedélyezésre. Az értékeléshez a jelenlegi beválasztási kritériumokat használták. Az eredmények alapján a tervezett vizsgálatokban (2015) nagyon leszűkítették a vizsgálandó betegpopulációt, nagyon alacsonyan határozták meg a rizikó határát, amelyek – a vizsgálók szerint – nem tükrözik a teljes populációt, tehát ki kell tágítani a vizsgálandók körét.

Ez egyben szélesebb populáció számára teszi lehetővé az új szerekhez való hozzáférést. Szervi funkciózavar, volt vagy jelenlegi malignitás és komorbiditás miatt a betegek nem kerülnek be a klinikai vizsgálatokba, ezért az abban részt vevők egészségesebbek és fiatalabbak, mint a daganatos betegek átlaga. Eredeti adatanalízissel értékelték az eddigi beválasztási kritériumokat, és konszenzusos ajánlást tettek azok előnyösebb változtatására a beteg biztonságának veszélyeztetése nélkül. Ha a vese funkciózavara feltehetően nem a tumorral kapcsolatos, és a beteg kreatininclearance-e >30 ml/min, a beteget be kell választani a vizsgálatba. Ugyanez a helyzet a májfunkció enyhe vagy mérsékelt zavara esetén, természetesen a beteg biztonságát nem károsítva. Kardiotoxicitásnál az ejekciós frakció a meghatározó a beválasztást illetően, míg a hematológiai laborértékek eltérése esetén is szélesíteni kell a beválasztási feltételeket.

A múltban agyi metasztázisoknál a betegek ki voltak zárva a klinikai vizsgálatok minden fázisából. „A 2016-ban történt megbeszélések változáshoz vezettek, új irányvonalat képviselve. Három csoportot alakítottak ki, az egyikbe a kezelt/stabil betegek kerültek, akiknél a klinikai vizsgálatba történő beválasztást határozottan támogatják. Aktív agyi metasztázisoknál a választás kereteit dolgozzák ki. Leptomeningealis érintettségnél, mind a korai, mind a késői vizsgálatokba a beválasztást javasolják, ha a központi idegrendszer állapotát korrektül meg lehet állapítani az adott tumortípusban a kezelés után.

Összefoglalva a fentieket, mértékadó vélemények a klinikai vizsgálatok beválasztási kritériumainak kiszélesítését javasolják, amely kétségtelenül növelheti az adott szerrel kapcsolatos olyan információkat, amelyek pontosabbá teszik a szer értékelését. Ugyanakkor kérdés, hogy hogyan kell értelmezni az olyan molekuláris hibák alapján tett szűkítést, amely kritérium adott szernél a molekuláris hiba meghatározása a kezelés feltétele. A vizsgálatok betegkörének szélesítése megnövelheti a költségeket, amely pedig napjainkban az új szerek engedélyeztetésének kulcsszereplőjévé vált. Biztos, hogy a javaslatok és a viták még sokáig terítéken lesznek, hangsúlyozva mindig az egyénre szabott terápiát mint fejlesztési és vizsgálati célpontot.

E lapszámunk nyomdába adása előtt érkezett a Gyógyulj Velünk Egyesület kérése, hogy közöljük le a magyar gyógyszerügyi hatóság (OGYÉI) nekik írt szakmai, tudományos összefoglalóját a közelmúltban nagy vitákat kiváltott egészségbiztosítói eljárásban érintett daganatellenes készítményekről. Mivel a téma a laikus médiában is jelentős figyelmet kapott heteken keresztül, és az onkológiai szakemberek is eltérő álláspontokat fogalmaztak meg időnként, ezért fontosnak tartjuk, hogy a betegszervezet kérésének eleget téve változtatás nélkül tegyük közzé a szakhatóság tényekre alapozott válaszát, segítve ezzel az evidenciaalapú gyógyszerválasztást az egyes betegek esetében.

A lapszám tartalomjegyzéke, absztraktjai ide kattintva érhetők el, ahonnan továbblépve szakmai regisztrációval a teljes folyóirat olvasható.


Kapcsolódó cikkek