Előszó a Klinikai Onkológia 2019. februári lapszámához

Bodoky György, Kopper László főszerkesztők

„Manifesto for global women’s health” – ezzel a címmel jelent meg írás az egyik amerikai onkológiai szaklap szerkesztői rovatában. A kommentár rámutat annak fontosságára, hogy globálisan mekkora szükség van arra, hogy a nők vezető szerepet tölthessenek be, kutathassanak, oktathassanak. Az egyik gyakori kérdéskör a nők részvétele szakmai eseményeken, és a részvételen belül az aktivitásuk mértéke.

Az ASCO-t és az ESMO-t látogatók között a nők száma az elmúlt 15 évet tekintetbe véve megkétszereződött. Az ESMO-tagok arányának változásában pozitív tendencia figyelhető meg, mára a nők aránya a korábbi 20%-ról közel 40%-ra emelkedett. Az is világosan látható, hogy egyre több a női elnök, a felkért előadók között is egyre több a nő, ahogy a doktornők, asszisztensek, ápolónők léte nélkül nincs onkológia. Ezek az adatok is azt sugallják, hogy igen szoros a kapcsolat az onkológiai gyógyítás és a nők között. De hát mindez triviális, azaz az lenne, ha nem szerepelne ebben az írásban, hogy globálisan mindez nem mindenütt mondható el. Vannak olyanok az alacsony és közepes gazdaságú országok között, amelyek komoly kihívást jelentenek e tekintetben. Ezeken a területeken a fent említett progresszív jelenségek nem vagy csak igen csekély mértékben figyelhetőek meg. Mivel aligha tudtunk aktívan hozzájárulni a globális problémák megoldásához, elhatároztuk, hogy olyan fórumot teremtünk a hazai onkológusok számára, ahol a képzés és továbbképzés, információcsere és innovációk bemutatása is helyet kaphatnak.

Ebből az elhatározásból lett az MKOT első kongresszusa. Az MKOT szándéka, hogy szerepet vállaljon ebben a globális változásban, ezzel a tudattal dolgoztunk az elmúlt 21 esztendőben és ennek méltó ünnepe volt a tavaly lezajlott X. jubileumi kongresszusunk. Minden kongresszus hozott valami újat, valami érdekeset és megannyi tapasztalatot, és szakmai sokszínűségével, vendégeivel, kiállítóival, szervezettségével, nem utolsósorban remek hangulatával elérte, hogy évről évre szeretnének minél többen részt venni. Immár hatodik éve az MKOT szaklapja ez az újság lett, amelynek szerkesztésében jelentős százalékban vesznek részt nők. Talán ennek is köszönhető a Klinikai Onkológia évek óta töretlen sikere. Nagy örömmel bocsátjuk útjára mostani lapszámunkat, hiszen az elmúlt öt esztendő visszaigazolta céljaink megalapozottságát és elnyertük hűséges olvasóink támogatását.


Kapcsolódó cikkek