Folyamatos kezelés első generációs TKI-vel

Az Iressa Mutation-Positive Multicentre Treatment Beyond ProgRESsion Study (IMPRESS) összehasonlította a folyamatos gefitinib plusz kemoterápiát a placebo plusz kemoterápiával EGFR-mutáció-pozitív progreszszív NSCLC-ben szenvedő első vonalban adott gefitinib után. Az előzetes eredmények alapján nem találtak különbséget a kezelések között, ami a PFS-t illeti. Ez az ismertetés főleg az össztúlélést értékeli és vizsgálja azt, hogy biomarkerek, pl. T790M, segít-e különbséget tenni a kezelések hatásai között. A kemoterápiát cisplatin és pemetrexed jelentette, az EGFR-mutációt keringő tumorsejtekből mérték.
A gefitinib/cisplatin/pemetrexed esetében az OS lehangoló összehasonlítva a placebo plusz kemoterápiával (13,4 hónap versus 19,5 hónap). A különbség statisztikailag szignifikáns volt a T790M pozitív, de nem a negatív esetekben. A projekt adatai támogatják a korábbi PFS-eredményeket, és elegendő arra, hogy figyelmeztessék a klinikusokat arra, hogy a folyamatos kezelés az első generációs EGFR-gátlókkal nem javasolt. A plazmából nyert T790M mutációt viszont használható biomarkernek tartják.

Forrás: Mok, et al. J Clin Oncol 2017;35:4027.


Kapcsolódó cikkek