H2Bub1 és vastagbélrák

A vastagbélrák kimenetelét és a hiszton H2Bub1 expressziój át hasonlították össze. Az 1256 eset mintáinak immunhisztokémiai vizsgálata során a reakciót 26,2%-ban gyengének, 53,1%-ban erősnek értékelték, 20,7%-ban egyáltalán nem volt reakció. Az utóbbi, azaz a H2Bub1-expresszió hiánya összefüggött a magas grade-del és stage-el, a pozitív nyirokcsomóstátusszal és a tumor szövettani típusával. Nem volt összefüggés a tumor lokalizációja, a peritumoralis lymphocyta infiltráció és az érinvázió esetében. A H2Bub1 expressziójának hiánya egyértelműen a vastagbélrák rossz prognózisára utalt. Meglepőnek tekinthető, hogy negatív nyirokcsomónál is rossz prognózist találtak H2Bub1-hiány és p53-pozitivitás esetén. A H2Bub1-et biomarkernek tekintik, amelynek expresszióvesztésénél a negatív nyirokcsomóstátusz is az adjuváns kezelés mellett szól.

Forrás: Melling N, et al. Loss of H2Bub1 expressionis linked to poor prognosis in nodal negative colorectal cancers. Path Oncol Res 2016;22:95.


Kapcsolódó cikkek