Immunogenomika és a mismatch repair

124 metasztatikus, kasztrációrezisztens prosztatarák biopsziás mintáinak analízise szolgáltatott adatot a genomikai instabilitás relevanciájára az immunológia területén. Összesen 10 betegnél találtak mismatch hibát, amelyek egyben kapcsolatban álltak a fokozott Tsejt-infi ltrációval és a fokozott PD-L1-expresszióval. A kutatók ezután olyan dMMR-panelt készítettek, amelynek alapját a DNS-hiba-javításban részt vevő mismatch repair gének jelentették. Az immungének expressziójával való kapcsolatot és a dMMR-hez köthető fenotípust vizsgálták: pozitív kapcsolatot fi gyeltek meg az dMMR aktivitása és az összimmunológiai infiltráció között. Amikor a biopsziák adatait összesítették, specifikus kapcsolatot figyeltek meg dMMR és 12 immunellenőrző pont között, utóbbiakhoz tartozott a gének közül a PDL1, PDL2, TIM3. Ezek az eredmények hozzájárulnak az immunológiai biomarkerek kialakulásához, az mCRC-s betegek hatékonyabb kezeléséhez.

Forrás: Nava Rodrigues D, et al. Immunogenomic analyses associate immunological alterations with mismatch repair defects in prostate cancer. J Clin Invest 20181;128(10):4441-53. http://doi.org/10.1172/JCI121924


Kapcsolódó cikkek