Metasztatikus melanoma: checkpoint blokkoló által kiváltott autoimmunitás

A checkpoint blokkoló által kiváltott autoimmunitás kedvező terápiás hatékonysággal társul metasztatikus melanomában.

Az immun checkpoint inhibitorok (ICI) a T-sejtek aktivációját okozzák, aminek következménye nemcsak a daganat elleni immunválasz kiváltása, hanem immunológiai jellegű mellékhatások (IJM) fellépte. Jogosan merült fel a kérdés, hogy van-e összefüggés az ICI-terápia két klinikai következménye között. Egy retrospektív vizsgálatban (egy teszt- és egy validációs betegkohorszot használva) elemezték mono- vagy kombinációs ICI-terápiával kezelt metasztatikus melanomás betegeken a terápia hatékonysága és az IJM közötti esetleges összefüggéseket. Ezzel párhuzamosan azt is vizsgálták, hogy az IJM mutat-e összefüggést valamilyen T-sejt-gén-expresszióval.

A betegek 58,3%-ában alakultak ki korai IJM-ek és ez összefüggést mutatott a progressziómentes és a teljes túléléssel. Az IJM nélküli kezelt betegek medián túlélése 16,6 hónap volt, míg az IJM-es beteg medián túlélését nem érték el. A kezelés előtti monocyta- és neutrophilszám is összefüggést mutatott a kezelés hatékonyságával (míg a BMI nem). Az IJM-es betegek T-sejtjeiben számos jelpálya aktiválódását lehetett kimutatni, míg az IJM nélküli betegek T-sejtjeit a CXCR1 fokozott expressziója jellemezte. Korábbi nagy metaanalízisekben is azt találták, hogy azon ICI-kezelt metasztatikus melanomás betegek válaszadási rátája, progressziómentes és teljes túlélése jobb, akikben IJM alakul ki. A jelenség egyik magyarázata az lehet, hogy az IJM kezelésére szteroidterápiát kell bevezetni, amely negatívan befolyásolja az ICI-terápia hatásosságát.

Forrás:
1. Ye W, et al. Checkpoint blocker induced autoimmunity is associated with favourable outcome in metastatic melanoma and distinct T-cell expression profiles. Br J Cancer 2021;124:1661-8.
2. Hassel JC. Editorial. Br J Cancer 2022;126:163-4.


Kapcsolódó cikkek