PIK3CA-mutáció emlőrákban

A PIK3CA (foszfatidilinozitol-4,5-biszfoszfát-3-kináz katalitikus alfa-alegysége) mutációi gyakran megfigyelhetők emlőrákban. Prognosztikai szerepét betegadatok felhasználásával vizsgálták. A PIK3CA státusza és a klinikopatológiai jellemzők közötti kapcsolatot elemezték Cox-modellel. 10 319 beteg adatait dolgozták fel (például OS követése 6,9 év), a betegek 17%-a részesült kemoterápiában, 39%-a endokrin monoterápiában, 35%-a mindkettőben, 9% vagy nem kapott kezelést, vagy a terápiára nincs adat. PIK3CA-mutáns 32%-ban fordult elő, szoros kapcsolatot mutatva az ER-pozitivitással, a korral, alacsony grade-del, kisebb tumornagysággal. A mutáns forma gyakorisága 18%, 22% és 37% – ER-negatív/HER2-negatív, HER2-pozitív, ER-pozitív/HER2-negatív csopor tokban. Ezek és hasonló eredmények alapján a PIK3CA mutációi szignifi káns kapcsolatot mutattak jobb IDFS-sel, DDFS-sel és OS-sel, de a prognosztikai hatása az adatok igazítása után kisebb volt, mint más prognosztikai faktoré.

Forrás: Zardavas, et al. JCO 2018;36:981.


Kapcsolódó cikkek