Prediktív a CpG-szigetek metilációja?

A CpG-szigetek megváltozott metilációs fenotípusa (CIMP) különböző tumorokban kimutatható, de ennek klinikai jelentősége még tisztázatlan. Újabban megfi gyelték, hogy azoknak a tumoros betegeknek a túlélése sokkal rosszabb, akiknek a tumorában a CIMP-specifi kus promoter régió fokozott metilációja nyolc esetben mutatható ki, összehasonlítva a metilációnegatív ese tekkel, IV. stádiumú vastagbélrákban (CRC). A metilációs státuszt 153 primer CRC mintáiban vizsgálták (MethyLight PCR). Ezek a tumorok fl uoropirimidin és oxaliplatin kezelésben részesültek. Hasonlóan a fentiekhez, azoknál a tumoroknál volt a betegek túlélése szignifi kánsabb jobb, akiknél CIMP-negativitást találtak, szemben azokkal, akiknél 1–4 promoter- (CIMP low), illetve ennél több promotermetilációt mutattak ki (CIMP-high). Míg a II. stádiumú CRC-nél a CIMP nem játszik szerepet a kiújulásnál, addig IV. stádiumban – hasonlóan a BRAF és MSI státuszhoz – agresszív fenotípust jelez. Kezdeti megfi gyelések szerint a CIMP a terápia iránti érzékenységet is befolyásolja. Az eddigi eredmények érdekesek, de nem kétséges, hogy a CIMP klinikai jelentőségének tisztázásához további adatokra van szükség.

Forrás: Cha Y, et al. Adverse prognostic impact on the CpG-island  methylator phenotype in metastatic colorectal cancer. Brit J Cancer 2016


Kapcsolódó cikkek