Rezisztenciamutációk EGFR-gátlókkal szemben

EGFR T790M mutációt hordozó előrehaladott tüdőrák (NSCLC) gyakran rezisztens EGFR tirozinkináz-gátlókkal szemben, mint az AZD9291. Ilyen daganatok esetében három eltérő mutációs profilt találtak, amelyek magyarázhatják az AZD9291-gyel szembeni rezisztenciát. NSCLC-ben szenvedő betegek plazmájában vizsgálták a sejtmentes keringő (cf) DNS-t. A betegek egy részében kimutatták a T790M mutációt, emellett további mutációt (C797S) is találtak, más esetekben vagy megmaradt a T790M mutáció, vagy elveszett, de megmaradt az AZD9291-gyel szembeni rezisztencia. Ez arra hívja fel a figyelmet, hogy az előrehaladott NSCLC mutációs profilja bonyolultabb, mint ahogy eddig gondoltuk.

Forrás: Thress KS, et al. Acquired EGFR C797Smutation mediatedresistance to ADZ9291in non small cell lung cancer harboring EGFRT790M. Nat Med 2015;6:560–2. doi: 10.1038/nm.3854


Kapcsolódó cikkek