Temozolomid és PARP-gátlás

Az SCLC-ben szenvedő betegek standard kezelése hosszú évek óta változatlan. Egy mostani fázis II vizsgálat szerint a temozolomid a PARP-gátló veliparibbal, valamint a tumorsejt membránján található schlafen család tagjával (SLFN11) kombinálva elősegíti a sejtpusztulást a DNS-károsodást követően. Az említett vizsgálatba bevont relapsusban lévő vagy refrakter SCLC-s betegeket randomizálták TMZ plusz placebo, valamint TMZ plusz veliprib karokra. A PARA-kombináció nem hosszabbította meg a teljes túlélést (OS): 8,2 vs. 7,0 hónap. Ha a kombinációs karból SLFN11-et expresszáló eseteket alcsoportként leválasztották, akkor mind PFS-ben, mind OS-ben szignifi kánsan jobbak voltak az eredmények. A veliparib hozzáadása a TMZ-hez a súlyos fokú toxicitást jelentősen megemelte. Az említett alcsoport eredményei klinikai előnyt jelenthetnek megfelelően szelektált SCLC-ben szenvedő betegek számára.

Forrás: Pietanza MC, et al. Randomized, double-blind, phase II study of temozolomide in combination with either veliparib or placebo in patients with relapsed-sensitive or refractory small-cell lung cancer. J Clin Oncol 2018;36(23):2386-94. https://doi.org/10.1200/JCO.2018.77.7672


Kapcsolódó cikkek