Thrombocyták az immunterápiában

Nagy problémát jelentenek a klinikai gyakorlatban a műtét után visszamaradt mikroszkopikus tumorsejtek és/vagy ezek bekerülése a keringésbe. Feltételezték, hogy a thrombocyták, a műtét után, képesek immunterápiás szereket vinni a tumorsejtekhez. Az ismert, hogy a thrombocyták eljutnak a műtét helyére, és kapcsolatba tudnak lépni a tumorsejtekkel a keringésben. A kérdés vizsgálatához az anti-PD-L1-et konjugálták a thrombocyták felszínére (P-aPD-L1). Azt tapasztalták, hogy az aPD-L1 kötődése a nem aktivált thrombocytákhoz igen stabil volt, míg a felszabadulásukat a thrombocyták aktiválása elősegítette. Melanomára és emlőrák eltávolítása után vizsgálták egérmodellen azt, hogy a műtét helyén milyen hatást tud kifejteni az iv. adott fiziológiás sóoldat, thrombocyták, aPD-L1 és P-aPD-L1. Kimutatták, hogy utóbbinál volt legkisebb a kiújuló tumor tömege, és a túlélés is ebben a csoportban volt a leghosszabb. P adásakor felszaporodtak a proinfl ammatorikus citokinek, és erős T-sejt-közvetített immunválasz alakult ki. Feltételezik, hogy ezek a megfi gyelések klinikailag is hasznosak lehetnek, pl. műtét után adott thrombocytatranszfúzióval.

Forrás: Wang C et al.: In situ activation of platelets with chekpoint inhibition for postsurgicel cancer immunotherapy. Nat Biomed Eng 2017;1.0011.


Kapcsolódó cikkek