A gyomorrák altípusai

Génexpressziós analízis során, ezek az adatok gyomorrákos betegek mintáiból származtak, szekvenálással. Két altípust találtak: az egyik mesenchymalis fenotípussal rendelkezik, amelyet a genomialis integritás magas szintje, kevés mutáció és mikroszatellitastabilitás jellemez, valamint az epithelialis fenotípus, amit jellemez a genomialis integritás alacsony szintje. A mesenchymalis altípusban rosszabb volt a túlélés, rezisztencia a kemoterápiás szerekkel szemben. Továbbá kimutatták, hogy az IGF1 fokozottan expresszálódik a mesenchymalis altípusban, ugyanitt a WNT-jelút számos tagjának csökkent expresszióját. Felvetődik az altípusok alkalmazása terápiás célpontként.

Forrás: Oh SC, et al. Clinical and genomic landscape of gastric cancer. A mesenchymal phenotype. Nat Common 2018;9:1777


Kapcsolódó cikkek