Az eribulin hatékony liposarcoma kezelésére

Fázis III. vizsgálat hasonlította össze az eribulint dacarbazinnal, már kezelt, előrehaladt liposarcomás (LPS) vagy leiomyosarcomás (LMS) betegeken, és azt tapasztalták, hogy szignifikánsan javult az OS az eribulinnal kezelteknél, az OS 15,6 hónap volt szemben a 8,5 hónappal. Hosszabb OS-t figyeltek meg eribulin kezelés után minden alcsoportnál. A PFS ugyancsak javult (2,9 vs. 1,7 hónap). Mellékhatás tekintetében nem volt különbség a két kar között. Ez a munka szövettanilag szétválasztott alcsoportokat analizál, ebben az esetben is összehasonlítva itt is az eribulint a dacarbazinnal.
Az LPS-alcsoport az eribulin fontos kezelési lehetőség előzetesen már kezelt liposarcomás betegeknél. Ezeket az eredményeket vette fi gyelembe az FDA, és az EMA az eribulin elfogadásakor.

Forrás: Demetri GD, et al. Activity of eribulin in patients with advanced liposarcoma demonstrated in a subgroup analysis from a randomized phase III study. J Clin Oncol 2017;35(30):3433-9.


Kapcsolódó cikkek