Új ALK-variáns

ALK-átrendeződéseket és -mutációkat több tumortípusban találtak (főleg NSCLC-ben és neuroblastomában). Az ALK trunkált (csökevényes) formáját újabban melanomákban mutatták ki, és leírtak egy olyan mechanizmust is, ami eddig kevés figyelmet kapott. Amikor tirozinkináz-receptorgének eltérő expresszióját vizsgálták melanomában és pajzsmirigyrákban, akkor alternatív transzkripciót elindító helyet (ALKATI, intron 19) találtak. Ezt a helyet a melanomák több mint 10%-ában kimutatták, több tumortípusban pedig sporadikusan. Az ALKATI az ALK gén mindkét alléljéről átíródik. Ezt a jelenséget az onkogén-aktiváció új mechanizmusának gondolják. Az ALKATI három trunkált fehérjét kódol, elsősorban az ALK tirozin-kináz doménjét, amely onkogén-aktivitással rendelkezik. Fontos, hogy az ALK-gátlók, így a crizotinib és a ceritinib, gátolják az ALKATI aktivitását. Crizotinibbel az említett genetikai hibát hordozó melanomákban a tünetek javulását, a tumortérfogat csökkenését érték el. Klinikai vizsgálatok folyamatban vannak.

Forrás: Wiesner I, et al. Alternative transcription iniciation leads to expression of a novel ALK isoform in cancer. Nature 2015;526:7573. doi: 10.1038/nature15258


Kapcsolódó cikkek