Talazoparib – újabb PARP-gátló

A talazoparib hatékonyan gátolja a PARP katalitikus aktivitását, és sokszorosan nagyobb affinitással ejti csapdába a DNS–PARP-komplexet, mint az eddigi PARP-gátlók. A túlélési adatok és a betegek véleménye szerint a talazoparib eddigi eredményei ígéretesek összehasonlítva a kemoterápiás kezeléssel emlőrák esetén. Fázis II vizsgálatban (EMBRACA) a BRCA1- és/ vagy BRCA2-mutációt hordozó és többszörösen kezelt betegeket randomizáltak talazoparibbal vagy a klinikus választása szerint kezeltekre. A PFS a talazoparibbal kezelteknél 8,6 hónap, a másik csoportban 5,6 hónap. Az össztúlélésben nem volt statisztikailag szignifikáns eltérés (22,3 vs. 19,5 hónap). A grade 3-4 gyakorisága a hematológiai mellékhatásoknál talazoparibbal kezelteknél volt magasabb (55% vs. 38%), a nem hematológiai esetekben fordított (32% vs. 38%). A továbbiakban a jelenben is vizsgálják a talazoparib neoadjuváns szerepét, és kemoterápiával vagy immunterápiával tervezett kombinációit.

Forrás: Litton JK, et al. Talazoparib in patients with advanced breast cancer and a germline BRCA mutation. N Engl J Med 2018;379:753-63. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1802905


Kapcsolódó cikkek