A hasnyálmirigyrák adjuváns kezeléseként alkalmazott gemcitabin és mFOLFIRINOX terápia ötéves eredményeinek összehasonlítása

A PRODIGE 24/Canadian Cancer Trials Group PA6 III. fázisú randomizált klinikai vizsgálatának korai, hároméves eredményei azt mutatták, hogy a módosított FOLFIRINOX-szal végzett adjuváns kezelés a túlélés szempontjából előnyös a gemcitabinnal szemben a hasnyálmirigy ductalis adenocarcinomában szenvedő, reszekált betegeknél. Az ötéves eredményeket Thierry Conroy és munkatársai 2022 novemberében a JAMA Oncology-ban ismertették. A vizsgálatot 77 franciaországi és kanadai kórházban végezték, a betegbevonás 2012. áprilistól 2016. októberig tartott. Összesen 493, 18 és 79 év közötti, szövettanilag igazolt hasnyálmirigy ductalis adenocarcinomás beteget vontak be, akik a randomizálást megelőző 3-12 héten belül teljes R0/R1 reszekción estek át. A bevont betegek 24 héten át adjuváns kezelésként módosított FOLFIRINOX (oxaliplatin, 85 mg/m2 testfelület; irinotekán, 150-180 mg/m2; leukovorin, 400 mg/m2; és fluorouracil, 2400 mg/m2, kéthetente) vagy gemcitabin (1000 mg/m2, 1., 8. és 15. napon, négyhetente) kezelést kaptak. Az elsődleges végpont a betegségmentes túlélés
volt.

A másodlagos végpontok közé tartozott a teljes túlélés, az áttétmentes túlélés és a rákspecifikus túlélés. Meghatározásra kerültek a teljes túlélés prognosztikai tényezői. A 493 beteg közül 216 (43,8%) nő volt, az átlagéletkor (SD) 62,0 (8,9) év volt. A 69,7 hónapos medián követési idő alatt 367 betegségmentes túlélést figyeltek meg. A módosított FOLFIRINOX kemoterápiában részesülő betegeknél a betegségmentes túlélés mediánja 21,4 hónap (95%-os CI, 17,5–26,7) vs. 12,8 hónap (95%-os CI 11,6–15,2) volt (hazard ratio [HR] 0,66; 95%-os CI 0,54–0,82; P <0,001) és az ötéves betegségmentes túlélés 26,1% vs. 19,0% volt; a medián teljes túlélés 53,5 hónap (95%-os CI 43,5–58,4) vs. 35,5 hónap (95%-os CI 30,1–40,3) (HR 0,68; 95%-os CI 0,54–0,85; P=0,001), és az ötéves teljes túlélés 43,2% vs. 31,4%; a medián áttétmentes túlélés 29,4 hónap (95%-os CI 21,4–40,1) vs. 17,7 hónap (95%-os CI 14,0–21,1) volt. 2) (HR, 0,64; 95% CI, 0,52-0,80; P < 0,001); és a medián rákspecifikus túlélés 54,7 hónap (95%-os CI 45,8–68,4) vs. 36,3 hónap (95%-os CI 30,5–43,9) (HR 0,65; 95%-os CI 0,51–0,82; P <0,001).

A PRODIGE 24/Canadian Cancer Trials Group PA6 randomizált klinikai vizsgálat ötéves eredményei azt mutatják, hogy a módosított FOLFIRINOX adjuváns kezelésként szignifikánsan hosszabb túlélést eredményez, mint a gemcitabin a reszekált hasnyálmirigy ductalis adenocarcinomás betegeknél.


Kapcsolódó cikkek