A SPOTLIGHT fázis 3 vizsgálat elsődleges eredményei

A SPOTLIGHT fázis 3, kettős vak vizsgálat, a zolbetuximab+- folinsav, 5-FU és oxaliplatin (mFOLFOX6) és placebo+mFOLFOX6 kezelését hasonlítja össze az mG/GEJ adenocarcinomában szenvedő betegeknél. A korábban nem kezelt CLDN18.2+ HER2− előrehaladott nem reszekálható vagy mG/GEJ adenocarcinomában szenvedő betegeket 1:1 arányban randomizálták 800 mg/m2 zolbetuximab IV-re (ciklus [C] 1, nap [D] 1), majd 600 mg/m2 (C1D22, és 3 hetente a későbbi ciklusokban)+mFOLFOX6 IV (D1, 15, 29) négy 42 napos cikluson keresztül placebo+mFOLFOX6 ellen; a PD nélküli betegeket több mint 4 cikluson keresztül kezelték zolbetuximabbal vagy placebóval+folinsavval és 5-FU-val a vizsgáló döntése szerint, amíg a PD vagy az abbahagyási kritériumok teljesültek. Az elsődleges végpont a PFS per RECIST v1.1 volt az IRC szerint. A másodlagos végpontok közé tartozott az OS, az ORR és a biztonságosság. A kezelési karok közötti hatékonyságbeli különbségeket rétegzett log rank tesztekkel tesztelték. Az OS-t akkor vizsgálták, ha a PFS szignifikáns volt.

A 2735 szűrt beteg közül 565-öt randomizáltak 1:1 arányban a zolbetuximab+mFOLFOX6 (N=283) vagy a placebo+mFOLFOX6 (N=282) csoportba. A PFS statisztikailag szignifikánsan javult zolbetuximab+mFOLFOX6 kombinációval (medián 10,61 vs. 8,67 hónap, HR 0,751, P=0,0066). Az OS is jelentősen javult (medián 18,23 vs. 15,54 hónap, HR 0,750, P=0,0053, <0,0135 mint határ). Az ORR hasonló volt a kezelési karok között. A leggyakoribb TEAE zolbetuximab+mFOLFOX6 esetén a hányinger (82,4% vs. 60,8% a zolbetuximab vs. placebo karokban), hányás (67,4% vs. 35,6%) és csökkent étvágy (47,0% vs. 33,5%); a súlyos TEAE-k incidenciája hasonló volt mindkét karon (44,8% vs. 43,5%). A CLDN18.2 célzott első vonalbeli terápiája zolbetuximab és mFOLFOX6 kombinációval statisztikailag szignifikánsan meghosszabbította a PFS-t és az OS-t a CLDN18.2+/HER2−, LA nem reszekálható vagy mG/GEJ adenocarcinomában szenvedő betegeknél. A TEAE összhangban volt a korábbi vizsgálatokkal. A Zolbetuximab+mFOLFOX6 új lehetőséget jelenthet ezen betegek számára.

Forrás: Shitara K, et al. Zolbetuximab+mFOLFOX6 as first-line (1L) treatment for patients (pts) with claudin-18.2+ (CLDN18.2+)/HER2− locally advanced (LA) unresectable or metastatic gastric or gastroesophageal junction (mG/GEJ) adenocarcinoma: Primary results from phase 3 SPOTLIGHT study. J Clin Oncol 2023;41(suppl4):abstrLBA292) https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/217453


Kapcsolódó cikkek