A tumormutációs terhelés (TMB) az NSCLC első vonalas immunellenőrzőpont-gátló kezelésében: egy metaanalízis

A metaanalízisben öt fázis III vizsgálat 3848 betegének adatait elemezték retrospektíve, akik vagy a standard kemoterápiát kapták, vagy első vonalas ICI-kezelést. A TMB-H határértéke a 10 mutáció/Mb volt. A TMB-H (magas) betegcsoportban az első vonalas ICI-kezelés esetében a válaszadási arány, a progressziómentes túlélés és a teljes túlélés szignifikánsan magasabb volt, mint a kemoterápiával kezelt betegcsoportban. Ez a megfigyelés erősíti azokat a vélekedéseket, hogy – legalábbis az NSCLC esetében – a TMB prediktív markere az ICI-kezelés hatásosságának. Ezzel szemben a TMB-L (alacsony) betegcsoportban az ICI-kezelés nem bizonyult hatásosabbnak a kemoterápiánál, de figyelemre méltó az, hogy a válaszadási arány és a progressziómentes túlélés vonatkozásában a kemoterápia bizonyult statisztikailag szignifikánsan hatékonyabbnak az ICI-kezeléshez képest. A szerzők konklúziója az volt, hogy NSCLC esetében a TMB-meghatározás a PD-L1 meghatározás mellett egy másik, független prediktív markere az első vonalas ICI-kezelésnek.

Forrás: Galvano A, Gristina V, Malapelle U, et al. The prognostic impact of tumor mutational burden (TMB) in the first-line treatment of advanced non-oncogene addicted non-small-cell lung cancer (NSCLC). J ESMO 2021;6:1-8.


Kapcsolódó cikkek