A tumorsejt megeszi a mátrixot

Pancreasrák egérmodelljén azt találták, hogy a malignus sejtek, ellentétben a megfelelő nem malignusakkal, képesek bekebelezni az extracelluláris fehérjéket makropinocitózissal, aztán metabolizálják ezeket a fehérjéket a sejt igényeinek megfelelően. Ennél a vizsgálatnál fluoreszcensen jelölt albumint használtak, ezt vitték be a pancreasba. Megfigyelték továbbá, hogy a makropinocitózis gátlásakor a sejtben az aminosavszint csökkent, ami arra utal, hogy ezek az extracelluláris fehérjék fontosak a tumorsejtek metabolizmusához, végső soron a progressziójukhoz. Kimutatták, hogy radiojelzett peptidek szisztémás adása után csökkenteni lehetett az agresszív makrocitózist a pancreasban, a vázizomzatban történő felhalmozódás nélkül.

Forrás: Davidson SM, et al. Direct evidence for cancer-cell autonomous extracellular protein catabolism in pancreatic tumor. Nat Med 2017;23(2)235-41.


Kapcsolódó cikkek