Autofágiával kapcsolatos génaláírás prognosztikai hatásai hasnyálmirigy ductalis adenocarcinomában

A hasnyálmirigy ductalis adenocarcinoma (PDAC) nehezen diagnosztizálható, terápiával szemben ellenálló, és rossz a prognózisa. Az autofágia létfontosságú szerepet játszik a PDAC fejlődésében és progressziójában. Ennek a tanulmánynak az volt a célja, hogy létrehozzon egy autofágiával kapcsolatos gén- (ARG) aláírást, amely megjósolja a PDAC-ban szenvedő betegek prognózisát.

A hasnyálmirigyszövetek expressziós profilját a The Cancer Genome of Atlas (TCGA) és a GTEx (Genotype-Tissue Expression) adatbázisból nyerték. Egyváltozós és többváltozós Cox-regressziós elemzéseket végeztek a differenciálisan expresszált ARG-ken, hogy azonosítsák az optimális prognózishoz kapcsolódó géneket. Összesen 73 ARG szignifikáns különbséget mutattak ki a PDAC és az egészséges hasnyálmirigyszövetek expressziós szintjében. A dúsítási elemzések során számos olyan útvonalat azonosítottak, amelyek döntő szerepet játszanak a bio#lógiai folyamatokban.

Ezenkívül egy ARG-aláírást hoztak létre az általános túléléshez kapcsolódó ARG-k (CASP4, BAK1, PIK3R4, CASP8, BIRC5, RPTOR és CAPN1) alapján, a legkisebb abszolút zsugorodás és szelekciós operátor (LASSO) regressziójával. A Cox regressziós analízis megerősítette, hogy a hét gén aláírása független prognosztikai tényező a PDAC-ban szenvedő betegeknél (P <0,001).

Ezenkívül a GSE21501 és GSE28735 adatkészleteket használták a PDAC prognosztikai modellje prediktív értékének validálására. A klinikai jellemzők és az ARG-aláírás integrálásával egy klinikai nomogramot is készítettek 0,712-es konkordanciaindexszel, hogy előre jelezzék a betegek teljes túlélését. A kalibrációs görbék a nomogram előrejelzése és a tényleges megfigyelés közötti finom összhangot támasztják alá.

Liu és munkatársai egy új, ARG-hez kapcsolódó prognosztikai modellt építettek fel, amely prognosztikai biomarker lehet, és betekintést nyújt a PDAC lehetséges terápiás célpontjainak azonosításába.

Forrás: Liu WS, et al. Prognostic Implications of an Autophagy-related Gene Signature in Pancreatic Ductal Adenocarcinoma. JCO 2022;45(3):95-104


Kapcsolódó cikkek