D-vitamin és daganatok

Közismert, hogy a D-vitamin elengedhetetlen a csontrend szer strukturális és funkcionális épségéért. Labora tóriumi adatok igazolták, hogy a D-vitamin daganatellenes hatással rendelkezik, megcélozva például a programozott sejthalált, gátolva a daganatsejtek proliferációját, és csökkenti a metasztázisok kialakulásának a rizikóját. Obszervációs vizsgálatban kapcsolatot találtak a D-vitamin magas vérszintje és a CRC jobb túlélése között. A standard kemoterápiához (mFOLFOX6 plusz bevacizumab) normál (naponta 4000 IU) vagy nagy dózisú D-vitamin (naponta 8000 IU) adásával végzett vizsgálat főbb megállapításai: 1. A magas dózisú csoportban a PFS medián 13 hónap, a standard dózisú D-vitamin hozzáadásával kezelteknél 11 hónap volt. 2. Bármilyen ok miatt a vizsgálat elhagyása 36% vs. 22,9%. 3. A két csoport között nem volt szignifikáns különbség a tumor válasz vagy az általános túlélés terén.

Forrás: https://www.ascopost.com/News/59967


Kapcsolódó cikkek