Előszó a Klinikai Onkológia 2023/2. lapszámához

Bodoky György, Kopper László főszerkesztők

Az emberiség egyik legfontosabb célkitűzése, hogy mind a mennyiségi, mind a minőségi tevékenység egyre magasabb szintű legyen. Ennek érdekében számos protokollt dolgoztak már ki (például: prevenciós medicina stb.), amelyek különböző hatékonysággal működnek. Az utóbbi időben világszerte egyre nagyobb az érdeklődés a mesterséges intelligencia (MI) iránt. Abban a reményben, hogy bizonyos területeken lényegesen meghaladja az emberi teljesítőképességet. Ennek az algoritmusnak a feladata az, hogy azt a feltételt alkalmazza, amelynek egyik kulcseleme az intelligencia, amelynek fajtái igen sokszínűek, mint például az értelmi, nyelvi, mozgási, érzelmi, vezetői. Ebből is látszik, hogy gyakorlatilag nincs olyan része az emberi tevékenységnek, ahol nem lehet tetten érni az intelligencia valamilyen formáját. Más szavakkal mondhatjuk, hogy szellemi alkalmazkodó, illetve problémamegoldó képességet jelent, ami lehetővé teszi az életfeltételekhez és az új feladatokhoz való alkalmazkodást. Segíti a sikeres beilleszkedést a személyi és tárgyi környezetbe, illetve különböző problémák megoldását.

Az MI a gépek emberhez hasonló képességeit jelenti, mint az érvelés, tanulás, tervezés, kreativitás. Lehetővé teszi a technika számára, hogy érzékelje környezetét, problémákat oldjon meg, lépéseket tervezzen meg konkrét célok eléréséhez. A számítógép nemcsak adatokat fogad, hanem fel is dolgozza őket. Az MI legfontosabb jellemzője, hogy kezelni tudja az egyre gyarapodó adathalmazokat, alkalmazása a medicina területén is ért el használható eredményeket, ezen belül is kiemelkedők a diagnosztikai alkalmazások vagy a gyógyszeripar fejlesztési programjai.

Láthatóan nagyok az elvárások a mesterséges intelligencia alkalmazásával kapcsolatban az egészségügyben. Az emberek azt várják az MI-től, hogy megjósolja a jövőbeli betegségeket, megelőzze azokat, javítsa a kezelésüket, leküzdje az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés akadályait, megoldja a túlterhelt orvosok és ápolók terheit, és összességében javítsa az emberek egészségét, miközben csökkenti az egészségügyi ellátás költségeit is. Bár mindezek egy része megvalósítható, a mesterséges intelligencia mégsem csodaszer minden egészségügyi probléma megoldására. Alkalmazhatóságának sokrétűsége mellett rengeteg hír szól a megbízhatatlanságáról, tévedéseiről és a hozzá kötődő jogi kihívásokról, szabályozhatóságának nehézségeiről. Ez persze nem akadályozza meg a vállalatokat abban, hogy továbbfejlesszék, hogy újabb és újabb területeken alkalmazzák a mesterséges intelligenciát.

A technika rohamos léptű fejlődése ugyan megállíthatatlan, de függetlenül attól, hogy a jövőben az orvosok helyett esetlegesen az MI diagnosztizál majd, vagy az MI választja ki az adekvát gyógyszeres terápiát, az orvosoknak továbbra is birtokában kell lenniük annak a képességnek, hogy szükség esetén bármikor képesek legyenek a pontos diagnózis felállítására vagy az alkalmazandó gyógyszeres terápia meghatározására, az MI működésének ellenőrizésére. A Klinikai Onkológia a kutatási eredmények és a legújabb tudományos ismeretek terjesztése mellett, a gyakorló onkológus kollégák mindennapi munkájának előmozdítására törekszik. Lapszámunk „Szupportív kezelés” rovatában a modern onkológiai terápiák költséghatékonysági kérdéseiről, a NEAK egyedi méltányossági eljárásáról adunk közre/olvashatnak áttekintést.


Kapcsolódó cikkek