Konjugátummal triple negatív emlőrák ellen

Trop-2 majdnem minden triple-negatív emlőrákban (TNBC) expresszálódik, feltételezetten potenciális célpont antitest-szer konjugátum számára. Ilyen kon jugátum a sacituzumab govitecan, melynek célpontja a Trop-2, hogy szelektíven szállítsa az SN-38-at, az irinotekán aktív metabolitját. Az SG hatásának lemérésére a többszörösen kezelt, kiújult/refrakter metasztatikus TNBC-betegek, egykarú, multicentrikus vizsgálat keretében kaptak 10 mg/kg kezdő dózist a 21 napos ciklus 1. és 8. napján. Elsőrendű célpont volt a biztonság és az objektív válasz, ezután a PFS és OS. A 69 betegnél az objektív válaszarány 30% volt, a válaszok tartama 8,9 hónap, és a klinikai előny aránya 46%, PFS 6,0 hónap, az OS 16,6 hónap. (A fentiek medián értékek.) A grade 3, 5 mellékhatások: neutropenia (39%), leukopenia (16%), anaemia (14%), hasmenés (13%), lázas neutropenia (7%). IHC-re az eredeti mintákban 88%-ban sikerült kimutatni mérsékelt vagy erős Trop-2-aktivitást. A fenti betegeknél elért klinikai válasz és a jó tolerálhatóság alapján az SG-t hatékonynak találták, a Trop-2-t pedig potenciális prediktív biomarkernek.

Forrás: Bardia A, et al. Effi cacy and safety of anti-Trop-2 antibody drug conjugate sacituzumab govitecan (IMMU-132) in heavily pretreated patiens with metastatic triple-negativebreast cancer. J Clin Oncol 2017;35(19):2141-8.


Kapcsolódó cikkek