MET-exon-14-mutáció fals pozitivitásának esélye tüdőrákban

Azzal, hogy két MET-inhibitor is törzskönyvezésre került NSCLC-ben (tepotinib és a capmatinib), a molekuláris patológiai laboratóriumok számára újabb rutinfeladat a daganatok MET-exon-14 „skipping” típusú mutáció kimutatása. A szerzők három módszert hasonlítottak össze a MET-mutáció kimutatására: a törzskönyvezési vizsgálatokban is alkalmazott Oncomine DxTT-t és az ArcherMET-et, továbbá a klinikai vizsgálatokban szintén használt laboratóriumi RT-PCR módszert 50 előrehaladott NSCLC esetében. Meglepetéssel tapasztalták, hogy bár az ArcherMET és az RT-PCR módszer azonos MET-eredményeket mutatott, az OncomineDxTT nyolc esetben pozitivitást mutatott, amikor a másik két módszer nem. A hiba oka az úgynevezett splice donor site homopolimer hibája lehetett és relatíve alacsony variánsallél-frekvenciát adott. Korábban a vizsgálóeljárások esetében a fals negativitásra fókuszáltak és csak ebben az elemzésben került előtérbe a fals pozitivitás, ami itt ~30%-nak adódott az Oncomine-módszerrel, ami elfogadhatatlanul magas.

Felmerülhet a kérdés, hogy hogyan lehet kiküszöbölni vagy ellenőrizni ezen vizsgálatok eredményeit: a válasz az, hogy látva ezt a diagnosztikus bizonytalanságot, célszerűnek látszik az eredmények validálása hagyományos Sanger-szekvenálással. A fals pozitivitás nemkívánatos konzekvenciája a helytelenül indikált MET-inhibitor kezelés, amely a vad MET típusú daganatot hordozó betegek esetében nemcsak, hogy nem hatásos, hanem még negatív hatással is van.

Forrás: Teishikata T, et al. An allert to possible false positives with a commercial assay for MET exon14 skipping. J Thorac Oncol 2021;16:2133-8.


Kapcsolódó cikkek