Neoadjuváns kombinációk gyomorrákban

A korai stádiumban (T1) lévő gyomorrák az esetek 90%-ában műtéttel gyógyítható, de előrehaladottabb stádiumban (T2-4), vagy regionális nyirokcsomó-érintettségnél a prognózis már nagyon rossz. A perioperatív kemoterápiában szerepel epirubicin, cisplatin és fluorouracil (ECF), vagy epirubicin, cisplatin és capecitabin (EPX), melyekkel lehet javítani a betegség kimenetelét előrehaladt gyomorráknál és gastrooesophagealis ráknál. A prognózis azonban változatlanul rossz (az 5 éves túlélés ≤40%), és a toxicitás rizikója magas. Fázis II-ben vizsgálták a docetaxelalapú kezelés hatékonyságát és tolerálhatóságát. A perioperatív kezelésnél randomizált betegek kaptak fluorouracilt, leukovorint, oxaliplatint és docetaxelt (FLOT), vagy ECF-et, vagy EPX-et (128, 50 és 85 beteg). Végpontként azért választották a teljes patológiai remissziót, mert reszekálható tumorhoz a terápiának aktívnak kell lenni a patológiai értékelésnél ahhoz, hogy fázis III-at lehessen indítani. A végpontot a két lokalizációban a betegek 15%-a, illetve 16%-a érte el a FLOT-csoportban, ez az arány 9% és 4% az ECF/EPX csoportban. Fokozott klinikai előny mutatkozott FLOTnál intestinalis típusú szövettannál, akiknél a teljes patológiai regresszió elérte a 23%-ot, ami az az érték, amelyhez hasonlót lokális kemoradioterápiával lehet elérni. A műtét után súlyos mellékhatás jelentkezett az ECF/EPX csoportban 40%-ban, a FLOT-ban 25%-ban. A továbbiakban kombinációs kezelést terveznek FLOT-tal molekuláris target vagy marker alapján szelektált betegekkel, választ keresve arra, hogy a patológiai hatás fokozható-e, és ez megjelenik-e a túlélésben.

Forrás: Al-Batran S, et al. Histopathological regression after neoadjuvant docetaxel, oxaliplatin, fluorouracil and leucovorin in patients with resectable gastric or gastro-oesophageal junction adenocarcinoma (FLOT4-AO): results from phase 2 part of multicentre, open-label, randomized phase 2/3 trial. Lancet Oncol 2016;17(12):1697-1708.


Kapcsolódó cikkek