Kezelés progresszió után

Az immunológiai ellenőrzőpontok gátlása sok tumortípus esetében hatékony terápiás válaszhoz vezetett, azonban a hatás igen elhúzódó. Metasztatikus veseráknál a hatás igen erőteljesnek bizonyult, de sok betegnél, akiknél folytatták a nivolumab (anti-PD-1 antitest) kezelést, az értékelők a RECIST szerint a tumorok progresszióját találták (>20% növekedés a tumor nagyságában és/vagy új laesiók jelennek meg). Nem ritka tapasztalat az, hogy a kezelés után a tumor nagysága növekszik, és ezt követi a nagyság csökkenése. Fázis II-ben vizsgálták a nivolumab hatását 168 betegen, közöttük 36-nál folytatták a kezelést a progresszió ellenére. Az összválasz aránya dózisok (0,3-2-10 mg) szerint 20-22-20%-nak bizonyult. A 36-ból 12 betegnél tapasztaltak, ez RECIST 1.1-nek felelhet meg (30% csökkenés a tumor nagyságában). A progresszió ellenére kezelteknél a progressziómentes túlélés kedvezőbb volt, mint a továbbiakban nem kezelteknél. Az első csoportnál a mellékhatások is csökkentek. Néhány betegnél (melanoma, NSCLC) a progresszió utáni kezelésnél a terápiás hatás meglepően jónak bizonyult. Ezek az eredmények arra utalnak, hogy a nivolumab és hasonló ellenőrzőpontokat gátlóknál a kezelés optimalizálására van szükség.

Forrás: George S, et al. Safety and effi cacy of nivolumab in patients with metastatic renal cell carcinoma treated beyond progression. JAMA 2016


Kapcsolódó cikkek