Őssejtek oligodendrogliomában

Az intratumoralis heterogenitás a legfőbb oka a terápiával szembeni rezisztenciának. Az agydaganatok közül a glioblastomára van a legtöbb adat, más daganattípusokra elég kevés. Az őssejtek/progenitor sejtek szerepét a lowgrade gliomák patogenezisében újabb vizsgálatokkal igazolták. A legnagyobb probléma ezeknek a tumoroknak az in vitro vagy in vivo vizsgálatában a megfelelő kísérleti modell hiánya. Ebben a cikkben egy sejt RNS-ének (scRNA) szekvenálásáról számolnak be, feltételezve, hogy a nyert adatok információt szolgáltatnak a sejt típusára, állapotára és az RNS-t expresszáló génekre, amellyel a kópiaszám-változásokat lehet megállapítani – mindezt egyetlen sejtből, közvetlenül az oligodendrogliomából származó mintából. A tumorból származó sejtekben három expressziós mintázatot találtak, amik hat tumorban, olidendroglia- és astrocytasejtek differenciációs programjának, az őssejt-, progenitor-sejtpopulációnak felel meg. Fontos, hogy a proliferáló sejtek a tumorban differenciálatlan sejtekként azonosíthatók. Az oligodendrogliomák lassan növekednek, de gyógyíthatatlanok. Bár a low-grade gliomákat molekulárisan elég jól ismerjük, de azokat a programokat, amelyek a növekedésükért felelősek csak nagyon korlátozottan. Ezekben a vizsgálatokban az oligodendrogliomákban őssejtpopulációt azonosítottak, ez lenne a fő forrása a tumor proliferáló sejtjeinek, azaz az utóbbiak határozzák meg a tumor növekedését. Ez a vizsgálati eredmény lehetővé teszi, hogy az azonosított sejtek terápiás célpontok legyenek (pl. immunterápia, differenciációs terápia).

Forrás: Tirosh I, et al. Single-cell RNA-seq supports a developmental hierarchy in human oligodendroglioma. Nature 2016;539:309-13.


Kapcsolódó cikkek