PD-1-mRNS mint a terápia előrejelzője

Az immunológiai ellenőrző pontok gátlására adott válasz aránya jelentősen változott az egyes tumorok között. A jelenség oka nem ismert. Újabban TCGA, valamint 34 tumortípus, több mint 10 000 minta vizsgálatával próbáltak választ kapni arra, hogy a PD1 mRNSszintje és az ICI érzékenyítése között van-e kapcsolat. Összefüggést figyeltek meg a tumorok egy részében, a PD1 magas szintje 80% felett és az anti-PD1-re adott összválaszaránya között. Továbbá a magas PD1-mRNSszint korrelált a CD8-pozitív T-sejtekkel kapcsolatos gének expressziójával. Ezek a megfigyelések megerősítették azt a feltételezést, hogy a PD1 mRNS-szintje, az aktivált CD8-T sejtek expressziója és az anti-PD1 hatékonysága között összefüggés van.

Forrás: Paré L, et al. Association between PD1 mRNA and response to anti-PD1 monotherapy across multiple cancer types. Ann Oncol 2018;29(10):2121-8. https.//doi.org.hu/10.1093/annonc/mdy335


Kapcsolódó cikkek