Ritka AKT-mutáció mint terápiás célpont

Az AKT1–E17K mutációk onkogének, sok daganatban előfordulnak, ritkán. A vizsgálatot AZD5363-mal végez ték, ami ATP-kompetitor, panAKT-kináz-gátló. A kérdés az AKT t-gátló hatása az AKT-mutációt hordozó daganatokban. 58 előrehaladott szolid tumort kezeltek. A végpontok között az első a biztonság volt, aztán a PFS, illetve a klinikai válasz a RECIST szerint. Az esetek többségében biopsziás mintát és a plazmából kinyert cell-free DNS-t használtak. Kérdés volt a vizsgált minták prediktív biomarker jellege. Az AKT-mutációt hordozó tumoroknál a medián PFS ER+ emlőráknál 5,5 hónap, nőgyógyászati cfDNS-ben az AKT-mutáció fokozatos csökkenése összefüggött a jobb PFS-sel és a klinikai válasszal. Az utóbbi nem függött össze a kezelés előtti mutációkkal a cfDNS-ben. A leggyakoribb grade 3 mellékhatás volt a hyperglykaemia (24%), hasmenés (17%) és a rash (15,5%). Végső soron igazolódott, hogy a vizsgált AKT-mutáció alkalmas terápiás célpont.

Forrás: Hyman DM, et al. AKT inhibition in solid tumors with AKT1 mutations. J Clin Oncol 2017;35(20):2251-9.


Kapcsolódó cikkek