További sunitinib kezelés NET-ben

A neuroendokrin tumorok (NET) gyakorisága emelkedik, a kezelés lehetőségei viszont korlátozottak sunitinibre. 2006-ban közölték a különböző típusú NET-en végzett fázis I vizsgálat eredményeit. Az előrehaladt NET-ben szenvedő 4 beteg közül 1-nél teljes, 2-nél részleges tumorválaszt tapasztaltak. A fázis II reménykeltőnek bizonyult, ez vezetett pancreas-NET-es betegeken végzett randomizált, placebokontrollált fázis III vizsgálathoz. Az eredmények bizonyították az előrehaladt pancreasNET-es betegeken a naponta adott sunitinib biztonságát, a PFS és az OS javulását elfogadható életminőség mellett. Ennek alapján engedélyezte az FDA és az EMA a sunitinibet a pancreas-NET kezelésére.  Az újabb fázis III vizsgálatban hosszú ideig követték a sunitinibbel kezelt betegeket; az eredmények szerint a PFS a placebocsoport 5,8 hónapjával szemben a kezelteknél 12,6 hónapra változott, a számított össztúlélés 10 hónappal meghosszabbodott. Meg kell említeni, hogy a betegek 69%-a átkerült a placebocsoportból a sunitinibbel kezeltbe. Mindezek alapján további vizsgálatok tervezhetők antiangiogén szerekkel, monoterápiában vagy kombinációban, pancreas- vagy más gastrointestinalis NET-tel szemben.

Forrás: Faivre S, et al. Sunitinib in pancreatic neuroendocrine tumors: updated progression-free survivol and final overall survival from a phase III randomized study. Ann Oncol 2016;pii: mdw561.


Kapcsolódó cikkek