A lenalidomid javítja az ASCT utáni túlélést

Három randomizált, kontrollált vizsgálat metaanalízise szerint myeloma multiplexes betegeknél a lenalidomid szignifikánsan javította a túlélést autológ transzplantáción átesett betegeknél. A lenalidomiddal kezelteknél a progressziómentes túlélés medián értéke 52,8 hónap volt, a placebocsoportban pedig 23,5 hónap. Ezek az adatok megerősítik a lenalidomid hatékonyságát ebben a klinikai helyzetben.

Forrás: McCarthy PL, et al. Lenalidomide maintenance after autologous stem cell transplantation in newly diagnosed multiple myeloma: an meta-analysis. J Clin Oncol 2017;35(29):3279-89.


Kapcsolódó cikkek