Érinvázió mint prognosztikai faktor

A metasztázisok helye, száma, nagysága, a szövettani megjelenés és a sebészi reszekció jelentik osteosarcomában a prognosztikai faktorokat. A patológiai lelet néha leír peritumoralisan vascularis inváziót neoadjuváns kezelés után, de ezt eddig nem tekintették prognosztikai tényezőnek. Kérdés valóban, hogy van-e hatása ennek a jelenségnek a túlélésre, ebben az esetben gyermekkori osteosarcománál. Hat év alatt 51 eset fordult elő, ezek között 9-nél a tumor már a diagnóziskor metasztatizált. A sebészi reszekciót minden esetben neoadjuváns kezelés előzte meg. Tizenöt esetben találtak a tumor körül érinváziót. Kétéves, esemény nélküli túlélést a betegek 78%-ánál figyeltek meg, itt nem volt érinvázió, viszont 48%-uknál igen. A 2. évnél a teljes túlélés 94%-a volt érinvázió nélkül, 79%-a érinvázióval. A metasztatikus státusz és az érinvázió korrelált a túléléssel. Az érinvázió jelenléte prognosztikai faktorként értékelhető, és figyelembe vehető a műtét utáni kezelés tervezésénél.

Forrás: Benezech S, et al. Prognostic value of vascular invasion in pediatric osteosarcomas. Path Oncol Res 2016;22:847-53.


Kapcsolódó cikkek