Keynote-966: pembrolizumab alkalmazása epeúti rákokban (BTC)

A BTC kezelésében a kemoterápia kevéssé hatékony, az elérhető OS <12 hónap. 2022-ben került törzskönyvezésre az anti-PDL1 antitest durvalumab a TOPAZ-I vizsgálat eredményei alapján, amelyben szignifikáns túlélésnövekedést produkált. A Keynote-966 vizsgálat eredményei tovább erősítik a hitet a kemo-immunoterápia hatékonyságában ebben a daganatféleségben. A vizsgálatba 1069, kezeletlen, reszekálhatatlan vagy áttétes BTC-beteget vontak be. A betegek gemcitabin és ciszplatin kemoterápiában és kiegészítő pembrolizumab immunterápiában részesültek. A kemo-immunterápia hatásosabbnak bizonyult a kemoterápiánál: az OS szignifikánsan hosszabb volt (12,7 vs. 10,9 hónap). Továbbmenve, az egy- és kétéves túlélési arány is szignifikánsan javult: egy év 52% a 44%-kal szemben és két évnél 25% a 18%-kal szemben. Ugyanakkor az objektív válaszadási arány nem változott jelentősen a kemo-immunterápia hatására. Megjegyzendő azonban hogy a két évnél hosszabb válaszadási arány a kemo-immunterápia esetében 18% volt a kemoterápiás 6%-kal szemben. A klinikai hatékonyság az intrahepaticus BTC esetében is kimutatható volt szemben a korábbi durvalumabos vizsgálat eredményeivel. Sajnos az epehólyagrákok rezisztenseknek bizonyultak ezzel a kezeléssel szemben (is). A pembrolizumab klinikai hatékonysága független volt a PDL1-expressziótól.

Forrás: Kelley RK, et al. Pembrolizumab in combination with gemcitabine and cisplatin compared with gemcitabine and cisplatin alone for patinets with advanced biliary tract cancer (Keynote- 966): a randomised double blind placebo controled phase-3 trial. Lancet 2023;401:1853.


Kapcsolódó cikkek