Már a neutrofilek is?

A legtöbb tumor mikrokörnyezetében „tumorasszociált” neutrofi leket (TAN) lehet kimutatni, azonban a szerepük még nem ismert. Újabban tüdőrák biopsziás mintáit (I–II. stádium), és ugyanannak a betegnek a vérmintáit vizsgálva ezeket a sejteket tumorszuppresszor hatásúnak vélték. A TAN-ok olyan sejtfelszíni fehéréket termelnek, mint az antigénprezentáló sejtek. TAN-ok a betegek perifériás vérében nem voltak kimutathatóak. A TAN-ok APC-jellegét bizonyították azzal, hogy képesek aktiválni a memória-T-sejtek válaszát a HLA-I és -II osztályok epitopjaira. Ezeket a sejteket leggyakrabban a 3 centiméternél kisebb tumorok mikrokörnyezetében találták, de 7-nél nagyobb tumorokban nem, ami a szuppresszor jellegükre utal – feltételezik a szerzők.

Forrás: Singhai S, et al. Origin and role of a subset of tumor-associated neutrophils  with antigen-presenting cell features in early stage of human lung cancer, Cancer Cell 2016; http//dx.dox. org=10.1016.06.001


Kapcsolódó cikkek