Folyékony biopszia SCLC-ben

A kissejtes tüdőrák az egyik legagresszívabb daganat. A szisztémás kezelésre kezdetben általában reagál, de igen gyorsan rezisztencia alakul ki. A klinikai válasz jelzésére sem prognosztikai, sem predikciós marker nem áll rendelkezésre. Felvetődött, hogy talán a keringő daganatsejtek (circulating tumor cells, CTC) rendelkeznek klinikailag használható információval. SCLC-s betegek véréből (7,5 ml) a terápia előtt daganatsejteket izoláltak, és új generációs szekvenálást (next-genera tion sequencing) alkalmaztak annak érdekében, hogy az egyes sejtek genomjában a kópiaszámot (copy-number) és ennek eltéréseit (copy-number alteration, CNA) meg tudják állapítani. Először 13 betegből nyert CTC-kben 2281 lókuszt találtak, ennek alapján 16 CNA-profi lt alakítottak ki, amelyek a kemoterápiával szembeni érzékenységet előre jelezték. A validációs tesztet 18 beteg mintáiból végezték, amelyekben a CNA-profi l alapján végzett osztályozás 83%-ban bizonyult prognosztikai markernek. Az eredmények alapján feltételezik, hogy a CNA-k alkalmasak lesznek a betegek terápia előtti szelekciójára.

Forrás: Carter L, et al. Molecular analysis of circulating tumor cells identifies distinct copy-number profiles in patients with chemosensitive and chemorefractory small-cell lung cancer. Nat Med 2017;23(1):114-9.


Kapcsolódó cikkek