Mikro-RNS-193b AML-ben

A mikro-RNS-ek szabályozási zavarai szerepet játszanak az akut myeloid leukaemia patogenezisében és agresszivitásában. Ennek a vizsgálatnak az volt a célja, hogy értékeljék a haematopoeticus őssejtek önmegújítását szabályzó miRNS 193b hatását az AML prognózisára és progressziójára. Meghatározták a miR-193b-5p/3p expresszióját 161 gyerekkori AML-ben kvantitatív RTPCR-rel, a validáláshoz 187 felnőtt-AML-t használtak. Vizsgálták a tumor szuppresszor funkcióját a miR-193bnek humán AML-blastokban, xenograftokon és miRkiütött egereken. Az eredmények azt mutatják, hogy a miR-193b fontos tumorszuppresszor hatással rendelkezik a haematopoeticus rendszerre. Több AML-alcsoportban mutatták ki ennek a funkciónak a csökkenését, ami a gyermekkori AML rossz prognózisával függ össze. A tumorszuppresszív funkció független a beteg korától vagy genetikai jellemzőitől, ezért a miR aktivitásának a helyreállítása magas antileukaemiás hatással fog rendelkezni, amit a MAPK-jelút teljes gátlása okoz.

Forrás: Bhadia, et al. JCO 2018;36:1003.


Kapcsolódó cikkek